Skoč na obsah Skoč na menu
Úvod | O SIEA | Kontakty | Médiá | Mapa stránok | Textová verzia | English
SIEA - Slovenská inovačná a energetická agentúra

Úvod / Hlavné menu / Štrukturálne fondy / Priemyselné parky

fb_logo

Priemyselné parky podporené zo štrukturálnych fondov Európskej únie


 

V rámci Sektorového operačného programu Priemysel a služby (2004 - 2006) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2007 - 2013)  bol poskytnutý nenávratný finančný príspevok v celkovej sume viac ako 110 miliónov € na výstavbu 24 priemyselných parkov. K dispozícii sú informácie o realizácii projektov, aktuálnej obsadenosti plôch, vrátane odkazov na podrobnejšie údaje a kontaktov na zodpovedné osoby.

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako implementačná agentúra Ministerstva hospodárstva SR zabezpečuje implementáciu výziev, v rámci ktorých mohli mestá a obce prostredníctvom štrukturálnych fondov získať podporu na vybudovanie priemyselných parkov. Po ukončení realizácie projektov SIEA monitoruje plnenie merateľných ukazovateľov, ku ktorým sa obce zaviazali.

 

Podrobnejšie informácie o možnostiach v jednotlivých parkoch sú k dispozícii na internetovej stránke www.priemyselneparkyslovenska.sk.

 

SOP_PS_logo.jpg

Priemyselné parky podporené v rámci SOP Priemysel a služby  

 

(Stav k 30.6. 2016)

 

Obec Diakovce 

Diakovce0.jpgNázov projektu: Infraštruktúra pre Priemyselný park Diakovce 
Čerpanie NFP: 1 833 809,56 €
Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 321
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 19

Pripravená plocha: 75 243 m2

Obsadenosť parku: 43 668 m2

Typ parku: zelený

 

Podrobnejšie informácie a kontakt - Obecný úrad Diakovce

Investori:

 • Alfa Service s.r.o., výstavba a prevádzkovanie výrobných hál
 • Ayman Mahmoud, vybudovanie a prevádzka výrobných hál
 • Ján Komjáthy-Stolárstvo KOMI, stolárstvo
 • JOLI, s.r.o.
 • PROIMPEX, s.r.o., výroba a montáž kovových konštrukcií a ich častí

 

Mesto Galanta

Galanta0.jpgNázov projektu: Priemyselný park Galanta

Čerpanie NFP: 7 280 282,39 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 316

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 388

 

Pripravená plocha: 124 704 m2

Obsadenosť parku: 124 704 m2

Typ parku: zelený

 

Podrobnejšie informácie a kontakt- Mestský úrad Galanta 


Investori:

 • • SCM logistics s.r.o. - logistika, dispečing
 • Samsung Electronics Slovakia, s. r. o. - podporné činnosti k výrobe, materiálový manažment, logistika a skladovanie súčiastok, logistika a skladovanie hotových výrobkov
Mesto Hurbanovo

Hurbanovo0.jpgNázov projektu: Hurbanovo – priemyselný park

Čerpanie NFP: 416 383,45 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 100

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 7


Pripravená plocha: 70 678 m2

Obsadenosť parku: 39 165 m2

Typ parku: zelený

 

Podrobnejšie informácie a kotakt - Mestský úrad Hurbanovo  


Investori:

 • COM RENT, s.r.o. - logistická stavba
 • RENERGIE Solárny park Hurbanovo s. r. o. - výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW
Mesto Myjava

Myjava0.jpgNázov projektu: Priemyselný park Javorinská Myjava

Čerpanie NFP: 2 530 303,29 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 246

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 718


Pripravená plocha: 144 677 m2

Obsadenosť parku: 144 677 m2

Typ parku: zelený

 

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Myjava


Investori:

 • Altcam Slovakia, s.r.o. - výroba súčiastok do automobilového priemyslu
 • CEP Scherdel s.r.o. - rozšírenie závodu spoločnosti výstavbou nových objektov (výrobná hala, skladové priestory, parkovacie miesta)
 • CPN Invest s r.o. - výroba mestského mobiliáru
 • M-Technology, s.r.o.. - strojárenská výroba, skladovacie priestory
 • Reutter SK, s.r.o. - strojárenský priemysel
 • Sanitas spol. s r.o. - výroba sanitárnej techniky
 • SEISA Europe, s r.o. - výroba zdravotníckych komponentov
 • TOP KRAFT SK a.s. - skladové priestory s administratívou
 • SUBTIL SPRINGS s r.o. - výroba súčiastok do automobilového priemyslu
Mesto Lučenec

Lucenec0.jpgNázov projektu: Priemyselná zóna Juh Lučenec /II. etapa/

Čerpanie NFP: 3 074 955,75 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 252

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 35


Pripravená plocha: 54 877,6 m2

Obsadenosť parku: 20 659  m2

Typ parku: zelený

 

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Lučenec


Investori:

 • PWR – Plastic waste recycling a.s. - stredisko na zhodnocovanie plastových odpadov,
 • Marek Kočalka - výroba nábytku.
Mesto Hnúšťa

PP_Hnusta.jpgNázov projektu: Nákup a rekonštrukcia výrobnej haly v priemyselnom parku Hnúšťa

Čerpanie NFP: 2 228 832,74 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 45

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 51

 

Pripravená plocha: 4 469 m2

Obsadenosť parku: 4 469m2

Typ parku: hnedý

 

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Hnúšťa

 

Investori:

 • mageba Slovakia s.r.o. - výroba vystužených elastometových ložísk; kovoobrábanie; výroba kovových konštrukcií a ich častí; výroba jednoduchých výrobkov z kovu; opracovanie kovu jednoduchým spôsobom; zváračské práce; výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastu
Obec Vígľaš

Viglas.jpgNázov projektu: Priemyselný park Vígľaš - technická vybavenosť územia

Čerpanie NFP: 1 488 749,08 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 245

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 2


Pripravená plocha: 377 938 m2

Obsadenosť parku: 159 981 m2

Typ parku: zelený

Podrobnejšie informácie a kontakt - Obecný úrad Vígľaš  


Investori:

  • ASL-Tech, s.r.o. - výroba zváraných častí strojov a konštrukcií
  • EUROLEGNA, s.r.o. - výstavba závodu na výrobu drevených parkiet a eurohranolov
  • ForDom, s.r.o.
  • INFINITY GROUP, a.s. - výroba výpalkova zváraných konštrukcií
  • PROTEL s.r.o., Banská Bystrica - fotovoltaická elektráreň
  • SLOVAK FOOD COMPANY, s.r.o.
  • BcLoad, s.r.o.- výskumno-vývojový závod mobilných strojov prevádzky zameranej na výrobu klzom riadených pracovných strojov
  • DEWEX, s.r.o. - výroba zváraných konštrukcií pre zahraničných obchodných partnerov, výroba prídavných zariadení, príslušenstva a náhradných dielov pre poľnohospodárske a mobilné stroje, výroba kompletných liniek pre spracovanie komunálneho odpadu a ďalších surovín;
  • P.I.C. Slovakia s.r.o. - výstavba závodu na výrobu, vývoj a predaj plastových vyfukovaných výrobkov a obalov pre potravinársky, lekársky a kozmetický priemysel;
Mesto Detva

PP_Detva.JPGNázov projektu: Priemyselný park Detva

Čerpanie NFP: 6 649 853,92 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 538

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 431


Pripravená plocha: 29 517,41 m2

Obsadenosť parku: 29 517,41 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Detva


Investori:

  • PPS Group , a.s.- výroba zvarencov pre zahraničných odberateľov výrobcov stavebných a banských strojov
  • PPS Development s.r.o. - agentúra dočasného zamestnávania
  • Podpolianska zváračská škola, s.r.o. - pripravuje zváračov pre PPS ako aj iné firmy
  • STARES Plus, spol. s r.o. - stravovanie pracovníkov HPP Detva, ako aj iných firiem
  • Martin Debnár - činnosť strojárenského charakteru
  • IPM Industries, s.r.o. - činnosť strojárenského charakteru
  • KELSON s.r.o. - činnosť strojárenského charakteru
Mesto Poprad

Poprad.jpgNázov projektu:Vybudovanie priemyselného parku Poprad - Matejovce

Čerpanie NFP:  4 890 344,94 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 166

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 775

 

Pripravená plocha: 72 753 m2

Obsadenosť parku: 72 753 m2

Typ parku: zelený

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Poprad  


Investori:

 • CA.BI, s. r. o. - sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a dopravy
 • GGP Slovakia, s. r. o. - výroba záhradnej techniky
 • HO & PE Family, s. r. o. - výroba, import, export, spracovanie a distribúcia mrazeného a chladeného potravinárskeho tovaru
 • IDEAL CENTER, s.r.o. - povrchová úprava kovov práškovým lakovaním
 • IMMERGAS EUROPE s.r.o. - výroba kondenzačných plynových kotlov, solárnych kolektorov
 • LPH, a. s. - výroba presných technických a estetických výliskov z plastov vrátane montáží vyšších celkov
 • TOL, spol. s r. o. - import a distribúcia cukroviniek
Mesto Lipany

Lipany.jpgNázov projektu: Priemyselný park Za traťou

Čerpanie NFP: 1 748 856,24 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 136

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 72

 

Pripravená plocha: 101 305 m2

Obsadenosť parku: 64 021 m2

Typ parku: zelený

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Lipany  


Investori:

 • BIOLIPANY, s.r.o. - splyňovacia stanica s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy
 • E & G - EISEN - STAHL, s. r. o. - strojárska výroba
 • ICLA s.r.o. - miešanie farieb, náterových hmôt, tmelov a výroba brúsnych materiálov
 • MACHJAN SLOVAKIA s.r.o. - výroba asfaltových zmesí
 • REPOX, s.r.o. - splyňovacia stanica s kogeneračnou jednotkou, ktorá bude slúžiť pre kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla splyňovaním biomasy
 • TECOMA TRAVEL AGENCY, s.r.o. - prevádzka fotovoltickej elektrárne
 • Teprofa Slovakia, s.r.o. - strojárska výroba zvarencov a frém pre budúce stroje a zariadenia; výroba strojárskych dielov a zvarencov z ocele a nerezového materiálu; opracovanie strojárskych dielov a sučiastok; lakovanie
 • Správa parku mestom
Obec Jaklovce

Jaklovce.jpgNázov projektu: Rekonštrukcia výrobných hál a miestnej infraštruktúry v priemyselnej zóne Jaklovce

Čerpanie NFP: 5 237 904,72 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 230

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 98

 

Pripravená plocha: 7 030 m2

Obsadenosť parku: 6 133 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Obecný úrad Jaklovce 


Investori:

 • BPS D&V, s.r.o.
 • • SIRAIL s.r.o. - výroba, spracovanie a úprava káblov pre ich použitie v priemysle
 • QESS, s.r.o. - výroba elektrotechnických a elektronických strojov, prístrojov a zariadení
 • GIANT, s.r.o. - stavebná spoločnosť, časť haly prenajatá na skladové účely
Obec Kojšov

Kojsov.jpgNázov projektu: Výrobné haly Píla - Kojšov

Čerpanie NFP: 1 515 138,35 eur

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 62

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 0

 

Pripravená plocha: 1328 m2

Obsadenosť parku: 0 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Obecný úrad Kojšov


Investori:
-

Mesto Vranov nad Topľou

Vranov0.jpgNázov projektu: Priemyselný park Vranov nad Topľou - Ferovo

Čerpanie NFP:  3 716 636,80 eur

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 560

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 4

 

Pripravená plocha: 125 599 m2

Obsadenosť parku: 5 000 m2

Typ parku: zelený

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Vranov nad Topľou  


Investori: 

 • Plasma Energy, s.r.o. - spracovanie a zhodnotenie nepoužiteľných elektrických a elektronických zariadení
Mesto Snina

Snina.jpgNázov projektu: Rekonštrukcia výrobných hál - Snina

Čerpanie NFP: 3 145 518,10 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 120

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 138

 

Pripravená plocha: 5 254 m2

Obsadenosť parku: 5 254 m2

Typ parku: hnedý 

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Snina  


Investori:

 • DEL Casting a.s.,Snina - tlakové lejacie stroje
 • Elektron, s.r.o., Snina - riadenie tlakových, nízkotlakých a kokilových lejacích strojov
 • MOPS Press, s.r.o. - Belá nad Cirochou - zlievárenstvo
 • RMR Slovensko, s.r.o., Humenné - hydraulika
Mesto Trebišov

Trebisov.jpgNázov projektu: Priemyselný park Trebišov

Čerpanie NFP: 5 274 470,44 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 250

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 33

 

Pripravená plocha: 31 875 m2

Obsadenosť parku: 9 619,8 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - priemyselný park  

Investori:

 • Blika, s.r.o.

 

logo-opkahr.jpgPriemyselné parky podporené v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (2017-2013)

 (Stav k 30.6.2016)

 
Mesto Gelnica

PP_gelnica.jpgNázov projektu: Priemyselný park mesta Gelnica

Čerpanie NFP: 3 511 829,77 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 241

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 13


Pripravená plocha: 2 903 m2

Obsadenosť parku: 1 307 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Gelnica

Investori:

 • AB Basic Company, s.r.o., výrobná činnosť v oblasti elektrotechniky
 • Radovan Macejko - AMD, nástrojárstvo, kovoobrábanie, stolárstvo, výroba nábytku
 • Viktor Lojda - výroba betónových výrobkov dekoračného charakteru
 • KOMPOZIT-Pillar s.r.o., Kluknava – výroba a vývoj výrobkov z kompozitných materiálov


Mesto Stropkov

PP_Stropkov.jpgNázov projektu: Hnedý priemyselný park Stropkov – I. etapa

Čerpanie NFP: 3 502 126,48 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 62

Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 35


Pripravená plocha: 1 890 m2

Obsadenosť parku: 1 709 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Stropkov 


Investori:

 • IP Connctor Technology s.r.o. – montáž súčiastok pre automobilový priemysel
 • Stanislav Potoma PS - výroba a spracovanie plastov - obalov
Mesto Tornaľa

PP_Tornala.jpgNázov projektu: Hnedý priemyselný park Tornaľa

Čerpanie NFP: 9 934 335,87 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 240
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 185


Pripravená plocha technicky zhodnotených objektov: 7 588 m2

Pripravená podlahová plocha: 15 890 m2

Obsadenosť parku - podlahová plocha: 13 079 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Tornaľa

Investori:

 • SELYZ-NÁBYTOK s.r.o. - zhotovenie čalúneného nábytku a poťahov čalúneného nábytku
Mesto Trnava

PP_Trnava.JPGNázov projektu: Mestský priemyselný a technologický park Trnava

Čerpanie NFP: 6 935 163,4 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 450
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 279


Pripravená plocha: 8 675 m2

Obsadenosť parku: 5 959,85 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Trnava


Investori:

 • A.S.A. Trnava, spol. s r.o. – zber, preprava, zneškodňovanie odpadov pre mestá, obce a firmy
 • AGENCY J.H. – Ján Hrčka – organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí, predaj a montáž profesionálnej audiotechniky
 • Automobilový klaster Slovensko – podpora a rozvoj firiem a organizáciií pôsobiacich v automobilovom priemysle
 • Bizzcom, s.r.o. – priemyselná automatizácia
 • Bomba s.r.o. – internetový obchod spotrebná elektronika, príslušenstvo k mobilným telefónom
 • Business&Industry Consulting s.r.o. – podnikateľské, ekonomické, finančné poradenstvo
 • CELIM Slovakia – združenie zamerané na výskum a vývoj inovatívnej technológie pre realizáciu vrtov hĺbkovej geotermie
 • Dobrovoľný hasičský zbor Trnava – Centrum – vykonávanie požiarne kontroly v rodinných domov a malých prevádzkach sídliacich na území mesta, ktoré nespadajú do pôsobnosti štátneho požiarneho dozoru
 • Edit print s.r.o. – tlačiarenské práce
 • EUROPE FREY TEAM – Andrej Fridrich – osobná medzinárodná preprava
 • FLOS SLOVAKIA, s.r.o. – dovoz a distribúcia čerstvých rezaných kvetov a črepníkových rastlín najvyššej kvality
 • Ľubica Slováková – obchod s devocionáliami
 • Mestská rada mládeže – organizovanie rôznych aktivít pre mládež
 • Natures, s.r.o. – biotechnologická spoločnosť
 • Nemček SONES spol. s r.o. – predaj a servis vysokozdvižných vozíkov manipulačnej techniky
 • MIKROP Slovensko s.r.o. – výroba, vývoj a distrubúcia minerálnych a minerálnovitamínových premixov a zmesí pre výživu hospodárskych zvierat
 • Peikko Slovakia s.r.o. – upevňovacie technológie pre betónové konštrukcie a spriahnuté nosníky pre bezprievlakové konštrukcie
 • RECALL SK, s.r.o. – distribúcia mobilného príslušenstva
 • Relax team, s.r.o. – catering, gastronómia
 • SECOND LIFE CARE k.s. – sprostredkovateľská agentúra
 • SEITEQ s.r.o. – pôsobí v oblasti ľudských zdrojov a informačných technológií
 • Siemens s.r.o. – zabezpečuje údržbu a montáž verejného osvetlenia
 • STEFE Trnava, s.r.o. – realizuje energetické služby a údržbu mestských komunikácií
 • Vossloh Schwabe Deutschland GmbH – výroba komponentov pre svetelný priemysel
 • ZF Slovakia, a.s. – výroba komponentov hnacieho ústrojenstva a podvozkových komponentov pre motorové a koľajové vozidlá
 • WELD TECHNOLOGY, spol. s.r.o. – pôsobí v oblasti zváraia, zlievarenstva, metalurgie a elektrotechniky
 • WOFIS – montáž elektrických zariadeí a bleskozvodov, opravy a údržba mestských fontán

 

Mesto Levice

PP_Levice.jpgNázov projektu: Výstavba a revitalizácia infraštruktúry hnedého priemyselného areálu v Leviciach na výrobno-servisný priemyselný park

Čerpanie NFP: 7 549 867,6 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 122
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 16


Pripravená celková plocha: 21 932 m2

Prenajatá plocha: 7 127,9 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Levice

Investori:

 • Hadvičák, s.r.o.
 • ROEZ, s.r.o.

 

Mesto Levoča

PP_Levoca.jpgNázov projektu: Hnedá priemyselná zóna Levoča - Juh

Čerpanie NFP: 7 470 546,14 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 500
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 16

 

Pripravená plocha: 3 820 m2

Obsadenosť parku: 1 706,58 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Levoča 


Investori:

 • LEVOTEC s.r.o.


Mesto Bardejov
PP_Bardejov_200x130.JPGNázov projektu: Mestský hnedý priemyselný park Bardejov

Čerpanie NFP: 8 353 316,06 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 250
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 0

 

Pripravená plocha: 13 544,6 m2

Obsadenosť parku: 0 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Bardejov 


Investori:

 • Prebiehajú rokovania s potencionálnymi investormi


Obec Palárikovo
PP_Palarikovo_130x200.jpgNázov projektu: Priemyselný park Palárikovo

Čerpanie NFP: 4 901 876,93 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 240
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 0 (prebiehajú stavebné práce na halách, do ktorých bude inštalovaná technológia)

 

Pripravená plocha: 139 449 m2

Obsadenosť parku: 68 017 m2

Typ parku: zelený

Podrobnejšie informácie a kontakt – Obecný úrad Palárikovo 


Investori:

 • OTOLIFT REALTY s.r.o. - výroba výťahov pre imobilných ľudí
 • ABADES s.r.o. - výrobu kvapalného oxidu uhličitého pre potreby v potravinárstve
 • A.X.AGROSLAVINVEST s.r.o. - priemyselné spracovanie obilia


 

Obec Krompachy
PP_Krompachy_200x130.jpgNázov projektu: Hnedý priemyselný park Krompachy

Čerpanie NFP: 6 605 840,89 €

Počet plánovaných pracovných miest zo zmluvy NFP: 122
Počet skutočne vytvorených pracovných miest: 40

 

Pripravená plocha: 6 765 m2

Obsadenosť parku: 20 236 m2

Typ parku: hnedý

Podrobnejšie informácie a kontakt - Mestský úrad Krompachy 


Investori:

 • Leader Light s.r.o. – výroba originálnych LED svietidiel a LED technológie s vlastným vývojom 
© 2017 Slovenská inovačná a energetická agentúra | webmaster@siea.sk | Úvod | Podmienky používania | Pripomienky k stránke
webdesign a redakčný systém
Prehliadaním stránky vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies (viac info).