V poslednom kole pilotného projektu Zelená domácnostiam je k dispozícii 1,7 milióna €

V poslednom kole pilotného projektu Zelená domácnostiam, ktoré bude vyhlásené vo štvrtok 23. augusta 2018 o 15. h, je na inštalácie slnečných kolektorov, tepelných čerpadiel a kotlov na biomasu v regiónoch mimo Bratislavského samosprávneho kraja k dispozícii 1,7 milióna €.

„Pôvodne vyčlenená suma 1,5 milióna € sa navýšila na 1,7 miliónov € o uvoľnené prostriedky zo zrušených poukážok. Ak sa do začiatku kola uvoľnia ďalšie, stále môže ešte narásť. Aby mohlo byť využitých čo najviac prostriedkov vyčlenených na projekt, o poukážku v poslednom kole by mali požiadali len domácnosti, ktoré sú pripravené zariadenie do 3 mesiacov nainštalovať,“ zdôraznil Stanislav Jurikovič zo SIEA.

Celkový rozpočet pilotného projektu, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, je 45 miliónov €. Ku koncu roka by malo byť spolu podporených viac ako 18-tisíc inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Doteraz bolo preplatených 15 262 poukážok v celkovej hodnote viac ako 34 miliónov €.

Aktuálne SIEA pripravuje pokračovanie projektu Zelená domácnostiam tak, aby mohli byť poukážky vydávané od roku 2019. Zámer nového projektu s celkovým rozpočtom 48 miliónov € bol už schválený. V rámci projektu by mohlo byť do roku 2023 podporených ďalších 25-tisíc inštalácií v domácnostiach mimo Bratislavského samosprávneho kraja. Pôvodný systém vydávania poukážok SIEA plánuje rozšíriť o zásobník žiadostí, aby mohli domácnosti žiadať o poukážky priebežne. Podrobnejšie informácie budú zverejnené po schválení pokračovania národného projektu.