Vrátiť sa na normálnu verziu

V 6. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 329 poukážok na fotovoltiku

V 6. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 329 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov.

O príspevky v 6. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky od 30. apríla 2019 od 15. h. Kolo bolo uzatvorené po 24 hodinách.

Celková hodnota vydaných poukážok v 6. kole je 458 452 €. „Poukážky získali všetky domácnosti, ktoré potvrdili záujem počas otvoreného kola. Zostávajúce prostriedky presunieme do kôl určených pre zariadenia s väčším dopytom,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická. Na ostatné tohtoročné fotovoltické kolá plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyčleniť po 500 000 €.

Výška hodnoty poukážky závisí pri všetkých zariadeniach od inštalovaného výkonu. Pri fotovoltike bol v pilotnom projekte európsky príspevok na 1 inštalovaný kilowatt násobne vyšší oproti ostatným zariadeniam. V pokračovaní projektu sa znížil na polovicu. Domácnosť môže získať maximálne 1 500 € na zariadenie s výkonom 3 kW a viac. Priemerný výkon inštalácií, ku ktorým boli vydané v 6. kole poukážky, je 3 kW. Pri väčšine je výkon od 3 kW do 4 kW.

„Zníženie miery európskej podpory by malo prispieť aj k tomu, aby domácnosti zreálnili svoje očakávania a detailnejšie zvažovali, pri akom inštalovanom výkone je pre nich investícia do fotovoltiky výhodná. Je v záujme samotných domácností, aby si neobjednávali systémy podľa výšky podpory, ale podľa toho, koľko z vyrobenej elektriny sú schopné efektívne využiť. Len pri vhodne navrhnutom výkone sa investícia vráti počas životnosti zariadenia,“ zdôraznil vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Najbližšie fotovoltické kolo bude vyhlásené už 28.5.2018. To je skôr, ako uplynie 30 dňová lehota, počas ktorej sú poukážky automaticky platné. Domácnosti, ktoré teraz vydané poukážky z rôznych dôvodov nevyužijú a budú sa chcieť uchádzať o nové v najbližšom fotovoltickom kole, preto musia požiadať o predčasné ukončenie ich platnosti.

V 7. kole projektu, ktoré bude otvorené 7. mája 2019, budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel v celkovej hodnote 800 000 €. O týždeň na to bude nasledovať kolo na biomasové kotly s rovnakou sumou. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.