V 28. kole získali poukážky na fotovoltické panely takmer všetci žiadatelia

Slovenská inovačná a energetická agentúra v 28. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala 492 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov. Poukážky získali takmer všetci žiadatelia.

Kolo určené pre fotovoltické panely bolo uzatvorené 10. marca 2020 po necelých 36 minútach, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú čiastku 700 000 €. Podobne ako v predchádzajúcich kolách na fotovoltické panely, aj teraz poukážku získali takmer všetci žiadatelia.

Na inštaláciu zariadení majú domácnosti tri mesiace. Žiadosť o preplatenie poukážok vydaných v tomto kole je nutné podať do 10. júna 2020.

„Momentálne evidujeme viac ako 1 700 platných poukážok na fotovoltické panely v celkovej hodnote viac ako 2,4 miliónov €. Preplatené už boli poukážky k 1 170 inštaláciám fotovoltických panelov za viac ako 1,6 milióna €,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Aktuálne je pre všetky štyri druhy zariadení vydaných viac ako 8 600 platných poukážok v hodnote takmer 17,5 milióna €.
Ďalšie kolo určené pre fotovoltické panely bude podľa zverejneného harmonogramu vyhlásené 21. apríla 2020. V najbližšom kole bude možné 24. marca 2020 požiadať o poukážky na tepelné čerpadlá v celkovej hodnote 1,5 milióna €.

Momentálne SIEA pripravuje aktualizáciu informačného systému, ktorá by mala v druhom štvrťroku umožniť vytváranie zásobníka elektronických žiadostí na dlhšie časové obdobie.

V súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na Slovensku pracujú konzultačné centrá NP Zelená domácnostiam II od 10. marca 2020 do odvolania v obmedzenom režime. Centrá sú pre verejnosť uzatvorené, naďalej však vybavujú požiadavky klientov telefonicky, elektronicky a dokumenty doručené poštou.

Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW. Podpora z projektu Zelená domácnostiam II nie je určená pre domácnosti v Bratislavskom samosprávnom kraji, ktorý patrí medzi viac rozvinuté regióny. ee