V 2. kole Zelenej domácnostiam II SIEA vydala 585 poukážok

V 2. kole projektu Zelená domácnostiam II vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 585 poukážok na inštaláciu fotovoltických panelov.

O príspevky v 2. kole mohli žiadať domácnosti z regiónov mimo Bratislavského samosprávneho kraja elektronicky 26. marca 2019 od 15. h. Kolo bolo uzatvorené po 40 minútach od spustenia, kedy záujem o podporu prekročil vyčlenenú sumu 800 000 €

.
„Počas 2. kola poukážku získali takmer všetci, ktorí prejavili záujem. Ďalší žiadatelia o podporu na fotovoltické panely budú mať možnosť o poukážky požiadať počas nasledujúceho polroka ešte 4-krát,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Dlhšie trvanie kola súvisí aj so znížením podpory na fotovoltické panely v pokračovaní projektu Zelená domácnostiam II. Európsky príspevok na 1 inštalovaný kilowatt bol v pilotnom projekte Zelená domácnostiam pri fotovoltike násobne vyšší oproti ostatným zariadeniam. V pokračovaní projektu sa znížil na polovicu, domácnosť môže získať maximálne 1 500 € na zariadenie s výkonom 3 kW a viac.

„Predpokladáme, že domácnosti viac zvažujú, či sa im do zariadení na výrobu elektriny oplatí investovať. Pred inštaláciou je potrebné dôsledne zvážiť, do akej miery sú schopné elektrinu vyrobenú počas dňa využiť. Zníženie podpory reaguje aj na nižší prínos fotovoltických inštalácií k cieľom národného projektu a pokles ceny samotných fotovoltických panelov. V tejto súvislosti je dôležité, aby domácnosti pri objednávaní systému venovali náležitú pozornosť dôslednosti prevedených prác a kvalite súvisiacich komponentov, ako je napríklad striedač, ktoré majú na efektívnu prevádzku a životnosť inštalácie podstatný vplyv,“ uviedol manažér komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

SIEA rozposiela poukážky krátko po skončení kôl. Ich automatická platnosť je 30 dní od vydania, dovtedy je potrebné poukážku v informačnom systéme zarezervovať. „Odporúčame, aby si domácnosti spolu so zhotoviteľmi čím skôr skontrolovali správnosť údajov na poukážke a preverili, či sú schopní inštalácie do 3 mesiacov dokončiť. Kolá budú tento rok vyhlasované častejšie a niektoré skôr, ako uplynie 30 dní od predchádzajúcich. Ak v takom prípade zistia, že platnú vydanú poukážku z rôznych dôvodov nevyužijú, ale chcú sa o novú poukážku na ten istý druh zariadenia znova uchádzať, je nutné platnosť získanej poukážky predčasne ukončiť. Spôsob je uvedený v manuáli pre domácnosti,“ zdôraznil S. Jurikovič.

V treťom kole projektu, ktoré bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 2. apríla 2019,budú môcť domácnosti z mimobratislavských regiónov žiadať o poukážky na inštaláciu tepelných čerpadiel. O týždeň na to bude nasledovať kolo na biomasu s rovnakou sumou. Do septembra 2019 plánuje SIEA podľa zverejneného harmonogramu vyhlásiť spolu 20 kôl.

Národný projekt Zelená domácnostiam II je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia. Cieľom projektu je do roku 2023 zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. SIEA plánuje podporiť inštalácie s celkovým výkonom 140 MW.