V 15. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 1017 poukážok

V 15. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 1017 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch.

Príspevky získali domácnosti na 467 slnečných kolektorov, 318 tepelných čerpadiel a 232 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 2 milióny € o 10 % krátko pred desiatou minútou od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo a systém žiadosti vyhodnotil.

Najbližšie 16. kolo projektu Zelená domácnostiam určené pre zariadenia na výrobu elektriny bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 10. októbra 2017 o 15. h. Vydané budú poukážky v hodnote 950 000 €. V poslednom tohtoročnom kole bude možné 17. októbra 2017 požiadať o poukážky na inštaláciu zariadení na výrobu tepla.

Od spustenia projektu v decembri 2015 Slovenská inovačná a energetická agentúra preplatila z projektu financovaného prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia viac ako 9 000 poukážok v celkovej hodnote viac ako 20 miliónov €. Ďalšie poukážky za 3,5 milióna € už majú domácnosti k dispozícii.