V 11. kole Zelenej domácnostiam SIEA vydala 561 poukážok

V 11. kole projektu Zelená domácnostiam vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra 561 poukážok na inštaláciu zariadení určených na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch.

 

Príspevky získali domácnosti na 324 slnečných kolektorov, 146 tepelných čerpadiel a 91 kotlov na biomasu. Do 30 dní od vydania musia domácnosti poukážky spolu so zmluvami odovzdať zhotoviteľom. Na ich využitie a podanie žiadostí o preplatenie majú 3 mesiace.

„Záujem o príspevky prekročil v tomto kole vyčlenenú čiastku 1,1 milióna € o 10 % po 9 minúte od spustenia. Vzápätí sa kolo uzatvorilo,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie SIEA Stanislav Jurikovič.

Z projektu s celkovým rozpočtom 45 miliónov € bolo doteraz preplatených viac ako 6 400 poukážok za vyše 14 miliónov €. Ďalšie poukážky v hodnote 6,7 miliónov € už majú domácnosti k dispozícii alebo čakajú na preplatenie.

Najbližšie 12. kolo projektu určené pre zariadenia na výrobu tepla v mimobratislavských regiónoch bude otvorené 27. júna 2017 s alokáciou 1 100 000 €. Termín ďalšieho kola s rovnakým zameraním a alokáciou je podľa zverejneného harmonogramu 8.augusta 2017. O príspevky na fotovoltické panely budú môcť domácnosti v týchto oblastiach najbližšie požiadať 11. júla 2017.