Vrátiť sa na normálnu verziu

Usmernenia pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii

S cieľom zjednodušiť a urýchliť posudzovanie žiadostí o preplatenie poukážok v rámci projektu Zelená domácnostiam SIEA vydala usmernenia pre zhotoviteľov k vyhotovovaniu faktúr a dokladov o inštalácii zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Súčasťou usmernenia k vyhotovovaniu faktúr je upozornenie, že vo faktúre musí byť jasne určená výška oprávnených výdavkov, ktoré sú členené v súlade s čl. H. všeobecných podmienok.

V usmernení k vyhotovovaniu dokladu o inštalácii zariadení a uvedení zariadenia do prevádzky sú určené minimálne požiadavky na obsah dokumentu, ktorý má preukázať, že zariadenie bolo skutočne inštalované a uvedené do prevádzky.

Usmernenia sú k dispozícii na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia – Usmernenia .

Zároveň SIEA oznamuje, že žiadosti o preplatenie poukážok je už možné podávať aj na pracoviskách v Trenčíne a v Košiciach. Adresy pracovísk sú uvedené na stránke zelenadomacnostiam.sk v časti Zhotovitelia – Kontakty .