Upozornenie o uvoľnení novej verzie ITMS portálu do prevádzky

Dovoľujeme si Vás informovať o termíne uvoľnenia novej verzie ITMS do produktívnej prevádzky a úlohách a povinnostiach žiadateľov a prijímateľov vyplývajúcich z uvoľnenia predmetnej verzie ITMS.

V dňoch 16. 10. 201117. 10. 2011 bude do produktívnej prevádzky uvoľnená verzia 2.15 ITMS. V týchto termínoch nebude verejný portál ITMS  dostupný pre používateľov.

Uvoľnenie verzie 2.15 ITMS do produktívnej prevádzky ovplyvní otvorené, rozpracované formuláre na portáli ITMS. Otvoreným formulárom sa rozumie stav, ak formulár ešte nebol na riadiaci orgán predložený prostredníctvom portálu ITMS, t.j. nebol ani jedenkrát importovaný do neverejnej časti ITMS.