Upozornenie č. 2 k Výzve KaHR-21SP-0901

Ministerstvo hospodárstva zverejnilo 1. marca 2010 Upozornenie č. 2 k Výzve KaHR-21SP-0901,v ktorom upozorňuje žiadateľov, ktorí pre technické problémy so systémom ITMS nemohli odoslať Žiadosti o NFP k výzve KaHR-21SP-0901 v plánovanom termíne do 1. marca 2010, že platnosť príloh (dokladov), ktoré sú výzvou časovo obmedzené, sa predlžuje o obdobie posunu termínu predkladania žiadostí o NFP (t.j. o 21 kalendárnych dní). Akceptované budú teda aj povinné prílohy, ktorých platnosť (v zmysle podmienok výzvy) vypršala po 22. februári 2010.

Uvedené sa týka príloh č. 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 21.

 

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-21SP-0901.