Súťaž Sustainable Energy Europe Awards

Zapojte sa do súťaže Sustainable Energy Europe Awards, ktorá sa koná v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie 2013.

 

Súťaž, ktorú každoročne vyhlasuje Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (Executive Agency for Competitiveness and Innovation), je určená pre projekty z oblasti energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a ekologickej dopravy. Zapojiť sa môžu firmy a organizácie z podnikateľského a verejného sektoru, ako aj multinárodné asociácie či akademické inštitúcie.

 

Projekty je možné prihlásiť do jednej z piatich kategórii:

  • Komunikácia
  • Spotreba
  • Vzdelávanie
  • Bývanie
  • Cestovanie

 

Termín zaslania prihlášok je 8. marec 2013.

 

Podmienky prihlásenia:

  • preukázanie, ako významne projekt prispel k dosiahnutiu cieľov EÚ 2020 (t. j. zníženie emisií skleníkových plynov v EÚ o 20 % pod hranicu roku 1990; získavanie 20 % energie z obnoviteľných zdrojov a zníženie spotreby primárnej energie o 20 % prostredníctvom zvýšenia energetickej efektívnosti do roku 2020).
  • vysvetlenie konkrétnych faktov a čísiel, ako projekt dosiahne úsporu energie a/alebo zvýši využívanie obnoviteľných zdrojov bez ohľadu na rozsah projektu.
  • možnosť opätovnej realizácie projektu – prihlásený projekt by mal byť ľahko realizovateľný iným subjektom, aby aj ďalší mohli profitovať zo získaných skúseností.
  • sídlo organizácie, ktorá je zodpovedná za projekt, musí byť v Európe.
  • projekty a výsledky výskumu a vývoja nie sú oprávnené zapojiť sa do ocenení. EUSEW slúži na zhromaždenie a prezentáciu výnimočných iniciatív s preukázateľnými výsledkami a vysokým potenciálom na opätovnú realizáciu. Neslúži na ocenenie projektov, ktoré sú vo fáze vývoja, testovania alebo demonštrácie nových a neodskúšaných prístupov a technológií.

 

Projekty regionálnych či lokálnych verejných organizácií a energetických agentúr budú automaticky zaradené do súťaže ManagEnergy Local Energy Action Award.

 

V minulom roku získal ocenenie Sustainable Energy Europe Awards v napríklad e-learningová počítačová hra EnerCities z kategórie Vzdelávanie. Vďaka nej sa  mladí ľudia dozvedia, aké sú dôsledy plytvania energie a ako sa dajú využívať obnoviteľné zdroje.

Šetriť ovzdušie zdieľaním auta (car-sharing) je hlavným cieľom víťaznej kampane „Remember When?“ z Veľkej Británie. Jej cieľom bolo spropagovať službu, ktorá ponúka možnosť spojiť do jedného vozidla ľudí so spoločným smerom cesty. Prvenstvo získala v kategórii Cestovanie.