Štvrté kolo Zelenej domácnostiam sa blíži. Na čo nezabudnúť?

O poukážky k zariadeniam na výrobu elektriny z projektu Zelená domácnostiam budú môcť domácnosti vo všetkých regiónoch Slovenska požiadať v pondelok 21. 11. 2016 o 12. h. Čo je dôležité vedieť, kým začnú vypĺňať elektronickú žiadosť?

V 4. kole bude k dispozícii 2,5 milióna €. Z toho budú 2 milióny € určené pre inštalácie v mimobratislavských regiónoch a 500-tisíc € pre Bratislavský samosprávny kraj (BSK). Vydaných by malo byť približne 200 poukážok pre BSK a 800 poukážok pre ostatné regióny. „Keďže záujem domácností je stále vysoký, môže sa stať, že toto kolo bude podobne rýchle ako predchádzajúce. Uzatvorené môže byť potom, čo žiadosti presiahnu 1,5-násobok objemu vyčlenených prostriedkov pre obe územia, podľa toho, v ktorej oblasti príde k prekročeniu neskôr. O priebehu kola budeme informovať na internetovej stránke,“ uviedol vedúci oddelenia komunikácie Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry Stanislav Jurikovič.

SIEA v žiadnom prípade neodporúča domácnostiam žiadať o poukážku, kým sa dostatočne neoboznámia so všeobecnými a osobitnými podmienkami projektu. Veľmi dôležité je vopred si prečítať manuál k podávaniu žiadosti. Po otvorení kola o 12. h bude možné na stránke zelenadomacnostiam.sk vyplniť elektronický formulár žiadosti. „Upozorňujeme, že vyplnenie žiadosti v elektronickom systéme neznamená, že žiadosť je ukončená. Pre ukončenie žiadosti je nutné okamžite potvrdiť záujem o poukážku prostredníctvom kliknutia na odkaz, ktorý je obratom doručený v e-mailovej správe. Ak odoslanú správu nenájdete v doručenej pošte, skontrolujte aj priečinok nevyžiadanej pošty – spam,“ vysvetlil S. Jurikovič.

Pri vyhodnocovaní žiadostí informačný systém nezohľadňuje iba čas, kedy domácnosť potvrdí záujem o poukážku prostredníctvom odkazu doručeného v emailovej správe, ale aj uplatnenie uprednostňujúcich kritérií . V prípade 4. kola, ktoré bude zamerané len na podporu zariadení na výrobu elektriny, je jediným uprednostňujúcim kritériom využitie akumulácie. Podľa vyplnenia hodnoty kapacity akumulátorov v elektronickom formulári, informačný systém automaticky zaeviduje, či žiadateľ toto uprednostňujúce kritérium využil.
Podpora umožňuje domácnostiam zabezpečiť si nielen kvalitné zariadenie, ale aj odbornú montáž, a preto je veľmi dôležitý výber zhotoviteľa. Len dôsledne vykonaná inštalácia fotovoltických systémov zaručí bezpečnú a bezproblémovú prevádzku, ktorej výsledkom môže byť úspora nákladov.

V prípade otázok k vypĺňaniu žiadosti je možné kontaktovať pracovníkov SIEA e-mailom alebo telefonicky na číslach uvedených na stránke Zelená domácnostiam.

Odporúčanie pre domácnosti

(Aktualizované 18.11.2016)

Fotovoltické systémy sú vyhradené technické zariadenia. Je v záujme domácnosti, aby ich inštaláciu vykonala odborne spôsobilá osoba na inštaláciu elektrických zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. V zmysle platnej legislatívy je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu vyhradeného technického zariadenia. Predmetom projektovej dokumentácie k inštalácii je správne zapojenie, dimenzovanie komponentov a v konečnom dôsledku aj bezpečnosť inštalácie. Pri uvedení zariadenia do prevádzky je potrebné vykonať aj odbornú prehliadku a odbornú skúšku vyhradeného technického zariadenia (revíziu), ktorá vychádza z vypracovanej projektovej dokumentácie.