Skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav

OZNÁMENIE

o konaní skúšky odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav.

Podľa zákona č. 17/2007 Z. z. o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa budú konať skúšky na získanie

 

„Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav

dňa 24. a 25. mája 2011 o 9:00

v Banskej Bystrici na pracovisku SIEA, Rudlovská cesta 53

 

Podrobnejšie informácie o skúškach odbornej spôsobilosti na vykonávanie pravidelnej kontroly kotlov a vykurovacích sústav