SIEA vydala nové poukážky na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely

Vysoký záujem o podporu z projektu Zelená domácnostiam II pretrváva. Nové poukážky na tepelné čerpadlá a fotovoltické panely z projektu vydala Slovenská inovačná a energetická agentúra v utorok 20. apríla 2021.

Záujem domácností o podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie je veľký aj v tomto náročnom období. Od začiatku roka pribudlo viac ako 4 700 nových žiadostí. V najbližšom termíne vydávania zašle SIEA domácnostiam 408 nových poukážok na tepelné čerpadlá a 302 poukážok na fotovoltické panely.

Informačný systém vydáva poukážky postupne v poradí, ako boli žiadosti zaregistrované v zásobníkoch. Zoznamy žiadostí sú zverejnené na stránke www.zelenadomacnostiam.sk. Až do vydania poukážky môžu domácnosti žiadosti čakajúce v zásobníkoch upravovať, zmeniť sa dá napríklad aj výrobca alebo výrobný typ zariadenia.

Tohtoročné zásobníky pre tepelné čerpadlá a fotovoltické panely sú už naplnené. Podávať ešte možno žiadosti na slnečné kolektory a kotly na biomasu. V zásobníkoch je aktuálne zaregistrovaných 3 300 žiadostí. V krátkom čase budú vydávané aj ďalšie poukážky na kotly na biomasu.

Vzhľadom na protipandemické obmedzenia SIEA aj tento rok predĺžila platnosť vydaných poukážok z troch na päť mesiacov. Vychádza tak v ústrety domácnostiam a takmer 600 zhotoviteľom, ktorí inštalácie podporených zariadení zabezpečujú. Podané žiadosti o preplatenie poukážok k nainštalovaným zariadeniam sú vybavované priebežne. Od začiatku roka SIEA preplatila viac ako 1 200 poukážok v hodnote za viac ako 2,6 milióna €.

Vďaka podpore z národného projektu Zelená domácnostiam II, ktorý je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia, pribudlo od roku 2019 na Slovensku 12 123 inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v tomto období domácnosti využili na nákup 4 060 tepelných čerpadiel, 3 741 slnečných kolektorov, 2 386 fotovoltických panelov a 1 936 kotlov na biomasu. Doteraz boli z projektu preplatené poukážky v hodnote viac ako 24,4 milióna €. Celkom je na podporu inštalácií vyčlenených 37 miliónov €.