Schéma štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia zverejnila dňa 9.augusta 2017 Schému štátnej pomoci na podporu využívania obnoviteľných zdrojov energie.

 

Úplné znenie schémy nájdete na webovom sídla Operačného programu Kvalita životného prostredia: www.op-kzp.sk