Prezentácie z podujatia Energetická efektívnosť pre energetických audítorov

 

O aktuálnych informáciách týkajúcich sa najnovších, ako aj pripravovaných legislatívnych predpisov v oblasti energetickej efektívnosti a ich vplyve na realizáciu energetických auditov sa hovorilo na podujatí Energetická efektívnosť pre energetických audítorov. Uskutočnilo sa v decembri 2013 v hoteli Kongres Gala pri Banskej Bystrici.


Podujatie bolo určené predovšetkým pre energetických audítorov v priemysle a v pôdohospodárstve. Odborný program pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR). Účastníci mali možnosť dozvedieť sa o tom, aký dopad bude mať implementácia európskej smernice o energetickej efektívnosti 2012/27/EÚ na vykonávanie energetických auditov a do akej miery ovplyvní súvisiaca zmena legislatívnych predpisov v energetike a v tepelnej energetike návrhy opatrení na úsporu energií.

 Soltesova.jpgLudia_1.jpgChudej.jpgLudia_2.jpg

Samostatná prednáška bola venovaná zmenám v oblasti podpory využívania obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET). Účastníci si mohli tiež vypočuť prezentácie ohľadom dopadov najnovších zmien v predpisoch týkajúcich sa ochrany ovzdušia, ako aj súčasnej úrovne a kvality vypracovávania energetických auditov.

 
Prezentácie

Audity podľa smernice o energetickej efektívnosti

Kvetoslava Šoltésová, SIEA

Zákon o energetickej efektívnosti

Jozef Chudej, MH SR

Zmeny v podpore OZE a vysoko účinnej KVET

Kvetoslava Šoltésová, SIEA

Ochrana ovzdušia aktuálne

Jozef Šoltés, NES a.s.


Podujatie sa konalo v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Záujemcovia o problematiku môžu požiadať o konzultácie aj na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo osobne v troch poradenských centrách v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.