Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na výskum a vývoj


Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila v mesiacoch september a október  štyri semináre pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum a experimentálny vývoj.


Možnosť vypočuť si prezentáciu výzvy a prednášku ako postupovať pri vypĺňaní a predkladaní žiadostí využilo vyše 180 podnikateľov. Najviac účastníkov bolo na seminári v Bratislave. Príležitosť položiť otázky a osobne skonzultovať detaily využili aj podnikatelia v Košiciach, Banskej Bystrici a v Trenčíne.

 

Na výzvu KaHR-13SP-1201 je vyčlenených 16 000 000 €, výzva bola vyhlásená 31. augusta 2012.
Žiadosti o príspevok na výskumné a vývojové projekty v rámci  tejto výzvy je možné predkladať do 29. novembra 2012.


Seminár v Bratislave Seminár v Trenčíne Seminár v Banskej Bystrici Seminár v Košiciach 

 

Podrobnejšie informácie k výzve KaHR-13SP-1201.