Vrátiť sa na normálnu verziu

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych technológií v priemysle a službách

 

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) pripravila v januári 2012 štyri semináre pre záujemcov o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na zavádzanie inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách.

Možnosť vypočuť si prezentáciu výzvy na predkladanie projektov a prednášku Ako postupovať pri vypĺňaní a predkladaní žiadostí využilo vyše 260 potenciálnych záujemcov o granty zo štrukturálnych fondov.

Najviac účastníkov – vyše 90 – bolo na seminári v Bratislave. Príležitosť položiť otázky a osobne skonzultovať detaily využili aj záujemcovia v Košiciach, Banskej Bystrici a v Trenčíne.

 

Na projekty v rámci výzvy KaHR-111SP-1101, ktorá bola vyhlásená 16. decembra 2011, je vyčlenených 44 000 000 €. Žiadosti o príspevok môžu podnikatelia predkladať do 19. marca 2012.


BA_Seminar_111sp1101.jpgBB_Seminar_111sp1101.jpgKE_Seminar_111sp1101.jpgTN_Seminar_111sp1101.jpg

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-111SP-1101