Vrátiť sa na normálnu verziu

Prezentácia zo seminárov o eurograntoch na dosahovanie energetických úspor a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách

Záujemcovia o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ poskytovaných v rámci výzvy s označením KaHR-21DM-1401, sa mohli zúčastniť štyroch bezplatných seminárov v Košiciach, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Bratislave. Výzva sa zameriava na dosahovanie energetických úspor a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

BB.jpgKE.jpgBA.jpgTN.jpg

Seminár pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá výzvu administruje. Odzneli na ňom podrobné informácie o tom, ktorí žiadatelia sú oprávnení na získanie príspevku, kde je možné projekt realizovať, ako aj cenné rady k vyplneniu samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP). Účastníci mohli získať poznatky týkajúce sa jednotlivých príloh a ich dokladovania, resp. ohľadom vypracovania energetického auditu.

Neoddeliteľnou súčasťou boli aj odporúčania na čo by sa nemalo pri predkladaní jednotlivých projektov zabúdať, resp. čoho sa je potrebné vyvarovať. Upozornenia sa týkali aj rôznych chýb či nedostatkov, ktoré sa vyskytli v minulosti. Každého seminára sa zúčastnil aj odborník, ktorý na mieste odpovedal na špeciálne otázky z odboru energetiky, ako aj manažér pre verejné obstarávanie.

Na projekty v rámci výzvy KaHR-21DM-1401, ktorá bola vyhlásená dňa 24. júna 2014, je vyčlenených 5 000 000 EUR.

Žiadosti o príspevok môžu podnikatelia predkladať do 13. januára 2015, priebežne v 3 kolách.

Podrobnejšie informácie k Výzve KaHR-21DM-1401