Prezentácia k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60

SIEA zverejnila prezentáciu k výzve zameranej na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zariadení na výrobu elektriny a tepla vysoko účinnou kombinovanou výrobou s maximálnym tepelným príkonom 20 MW s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60.

Prezentácia bola predstavená na informačných seminároch, ktoré v dňoch 27.2 a 28.2. 2020 v Prešove a v Žiline zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra.

Prezentácia k výzve na zariadenia KVET