Predĺženie termínu na predkladanie Žiadostí o NFP v rámci Výzvy KaHR-13SP-1001

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vydalo dňa 13. októbra 2011 Usmernenie č. 6 k Výzve na predkladanie Žiadostí o NFP, kód výzvy KaHR – 13SP – 1001 (ďalej len „usmernenie“). Usmernením sa predlžuje termín na predloženie ŽoNFP do 26.10.2011.


Cieľom Usmernenia č. 6 k Výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „usmernenie“) je upraviť termín ukončenia výzvy.

Ten sa upravuje z dôvodu uvoľňovania novej verzie systému ITMS do produktívnej prevádzky. Cieľom úpravy termínu ukončenia výzvy je eliminovať dopad nemožnosti aktivovať konto pre portál ITMS (webová stránka www.itms.sk) v termíne od 8. októbra 2011 do 17. októbra 2011 na žiadateľov o nenávratný finančný príspevok.

Zároveň nebude možné od 16. 10. 2011 na portáli ITMS upravovať žiadosti o príspevok na výskum a vývoj, ktoré boli vytvorené do 15. 10. 2011. Preto Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky preto dôrazne upozorňuje žiadateľov, ktorí majú na portáli ITMS rozpracované žiadosti o príspevok na výskum a vývoj, aby svoje žiadosti elektronicky odoslali do 15. 10. 2011.

 

Usmernenie č. 6 .doc

Bližšie informácie o výzve