Vrátiť sa na normálnu verziu

bezplatné semináre Banská Bystrica, Košice, Trenčín

Semináre k výzvam KaHR-21DM-1001 a KaHR-13SP-1001

Pozvánka na semináre pre podnikateľov
Granty na výskum, vývoj, energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie
Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum, experimentálny vývoj, energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Termíny a miesta konania seminárov k Výzve KaHR-21DM-1001 a KaHR-13SP-1001:

16. 6. 2010 Banská Bystrica Kongres Hotel Dixon, Švermova 32
17. 6. 2010 Košice TeleDom, Vzdelávacie centrum, Timonova 27
22. 6. 2010 Trenčín

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20A

Program seminárov:
09.30 – 10.00
Registrácia účastníkov
10.00 – 11.00
Prezentácia výzvy KaHR-21DM-1001
11.00 – 11.30
Prezentácia výzvy KaHR-13SP-1001
11.30 – 12.00
Otázky, diskusia, konzultácie
12.00 – 12.30
Prestávka s občerstvením
12.30 – 13.00
Ako postupovať pri vypĺňaní žiadosti a predkladaní projektu
13.30 – 14.30
Otázky, diskusia, konzultácie

Výzvy sú súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorý riadi Ministerstvo hospodárstva SR.
Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov podľa schémy pomoci de minimis Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike sú stanovené vo Výzve KaHR-21DM-1001, ktorá bola vyhlásená 3. mája 2010. Žiadosti o príspevok je možné predkladať do 2. augusta 2010. Na výzvu je vyčlenených 14 112 113 EUR.

Možnosti čerpania nenávratných finančných príspevkov podľa Schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja sú stanovené v priebežnej výzve KaHR-13SP-1001, ktorá bola vyhlásená 26. apríla 2010. Žiadosti je možné predkladať priebežne do 24. januára 2011. Prvé kolo hodnotenia začne 20. september 2010, druhé hodnotenie začne po skončení výzvy. Na výzvu je vyčlenených 51 226 064 EUR.
Bezplatné informačné semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA). Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA. Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.gov.sk. Nezabudnite uviesť termín a miesto konania seminára, názov Vašej organizácie, meno účastníka a telefonický kontakt. Do predmetu mailu vložte dátum konania seminára a kód príslušnej výzvy. Na uvedenej e-mailovej adrese môžete požiadať aj o zaslanie aktuálnych informácií k výzvam. Všetky potrebné dokumenty k výzvam sú zverejnené na www.siea.gov.sk.
Viac informácií získate na t. č. 02/5824 8401.