Seminár k výzve KaHR-113DM-1201

Seminár pre záujemcov o príspevky zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách sa uskutoční len v Bratislave. Ďalšie tri plánované semináre sa neuskutočnia, pretože výzva KaHR-21SP-1201 bola zrušená. Bezplatný informačný seminár na tému Ako vypracovať žiadosť o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty zamerané na účasť slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách a obchodných misiách pripravila […]

Pozvánka na informačný seminár k 39. výzve zameranej na podporu nízkouhlíkových stratégií pre všetky typy území

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia a Informačno-poradenské centrum Trnavského samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC441-2018-39.   Termín a miesto konania: 28.5.2018, pondelok, Trnava Kongresová sála Úradu Trnavského samosprávneho kraja, Starohájska 10, Trnava   Program: 9.00 – 9.30    Registrácia účastníkov 9.30 […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-13SP-1201. Semináre sa uskutočnia od 19.9.2012 do 1.10.2012 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Bratislave. Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum a experimentálny vývoj Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja Termíny […]

Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  Vás pozýva na informačný seminár k 41. výzve zameranej na podporu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OPKZP-PO4-SC411-2018-41).   Termín a miesto konania:10.07.2018 o 10.00 v Bratislave SIEA, zasadacia miestnosť č.207, 1.posch, Bajkalská 27, Bratislava    Program: 09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov10:10 – 11:30 Základné informácie o výzve11:30 – 12:00 […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111SP-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-111SP-1201. Semináre sa uskutočnia od 28. 1. 2013 do 4. 2. 2013 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a Bratislave.   Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na inovácie a technologické transfery Opatrenie 1.1. – Inovácie a technologické transfery, Schéma štátnej pomoci na podporu zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií […]

Pozvánka na informačný seminár k výzve OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie a Slovenská inovačná a energetická agentúra Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu inteligentných inovácií v priemysle (kód OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21).   Termín a miesto konania: 14. februára 2019 / Banská Bystrica 15. februára 2019 / Košice 21. februára 2019 / Trnava   […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-111DM-1301

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné semináre k výzve KaHR-111DM-1301zameranej na podporu zavádzania inovatívnych technológií v priemysle, ktoré umožnia zamestnať aj mladých ľudí.   Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-111DM-1301 18. 03. 2013 – Košice                   Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č. 208 19. 03. 2013 – Banská BystricaÚrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, zasadacia […]

Pozvánka na informačný seminár k 48. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na informačný seminár k 48. výzve zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov s kódom OPKZP-PO4-SC431-2018-48. Termín a miesto konania: budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava , zasadacia miestnosť č. 207 streda 6. marec 2019 Program:  9:30   –  10:00    Registrácia účastníkov 10:00  –  12:00    Základné informácie o Výzve 12:00  –  12:30    Prestávka 12:30  –  15:00   Diskusia […]

Energetické poradenstvo na výstave Solaris v Nitre

Bezplatné energetické poradenstvo SIEA, poskytované v rámci projektu ŽIŤ ENERGIOU,  môžete využiť aj počas 1. ročníka výstavy zariadení a príslušenstva pre fotovoltiku a solárnu techniku SOLARIS, ktorá sa koná od 18. do 21. apríla 2013 v Nitre.   Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva návštevníkov veľtrhu, ktorí majú záujem o bezplatné energetické poradenstvo, do svojho stánku č. 9 v hale M1 v areáli […]

Pozvánka na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia  Vás pozýva na informačný seminár pre žiadateľov k Výzve zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni s kódom OPKZP-PO4-SC441-2019-53. Termín a miesto konania seminára: Bratislava – budova SIEA, Bajkalská 27, zasadacia miestnosť č. 207 utorok 1. októbra 2019 Program: 09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov 10:00 – […]