Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21SP-1301

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné semináre k výzve KaHR-21SP-1301 zameranej na zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou pomocou. Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-21SP-1301 24.06.2013 – Košice Úrad  Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208 25.06.2013 – Banská Bystrica Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP, 23, […]

Pozvánka na informačný seminár k Výzve zameranej na Zníženie energetickej náročnosti v podnikoch

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Košického samosprávneho kraja a Informačno-poradenským centrom Nitrianskeho samosprávneho kraja  Vás pozývajú na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC421-2019-59 zameranej na Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania obnoviteľných zdrojov […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-21DM-1401

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis).  Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-21DM-1401   14. 08. 2014 – Banská Bystrica    Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306 18. 08. 2014 – Košice       […]

Pozvánka na informačné semináre k výzvam s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 a OPKZP-PO4-SC411-2019-61

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom Prešovského samosprávneho kraja pre EŠIF a Informačno-poradenským centrom Žilinského samosprávneho kraja pre EŠIF Vás pozývajú na informačný seminár k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC451-2019-60 zameranej na Výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu […]

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-31DM-1401

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatné informačné semináre k výzve zameranej na poskytovanie grantov na podporu podnikateľských aktivít v cestovnom ruchu (schéma de minimis).    Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-31DM-1401 – 20.10.2014 – Košice                    – Úrad Košického samosprávneho kraja,                           […]

Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC411-2020-63 zameranej na Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR. Termín a miesto konania: 25.06.2020 o 10.00 Bratislava (štvrtok) Slovenská inovačná […]

Bezplatné semináre k Výzve KaHR-21SP-0801

Ministerstvo hospodárstva SR a Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravili bezplatné informačné semináre PODPORA ZVYŠOVANIA ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI NA STRANE VÝROBY AJ SPOTREBY A ZAVÁDZANIE PROGRESÍVNYCH TECHNOLÓGIÍ V ENERGETIKE Semináre súi určené pre všetkých záujemcov o predloženie žiadosti o príspevok v rámci výzvy s kódom KaHR-21SP-0801. Prezentácie povedúi a na otázky budú odpovedať pracovníci Slovenskej inovačnej […]

Bezplatný informačný seminár k výzve KaHR-21DM-1402

SIEA pozýva podnikateľov na bezplatný informačný seminár k výzve zameranej na dosiahnutie úspory energie a efektívne využívanie energie v priemysle a službách na to nadväzujúcich (schéma pomoci de minimis).  Termín a miesta konania seminára 10. 11. 2014 – Bratislava           Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, veľká zasadačka, I. poschodie             Výzva je súčasťou […]

Informačný seminár k výzve s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na informačný seminár k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.   Termín a miesto konania: 03.08.2021 o 10.00 h. Bratislava (utorok) Slovenská inovačná a energetická agentúra Bajkalská 27, veľká […]

Bezplatný seminár k Výzve KaHR-111SP-1001

Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a v službách Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na nákup inovatívnych technológií Termín a miesto konania semináru k Výzve KaHR-111SP-1001: 10. 3. 2010 Banská Bystrica Obvodný úrad, Nám. Ľ. Štúra 1, kongresová sála Program seminárov: 09.30 – 10.00 Registrácia účastníkov 10.00 – 11.00 Prezentácia […]