Vrátiť sa na normálnu verziu

seminár SIEA - Ľubietová

Seminár „Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla“

Aké vstupné podmienky a akú šancu uspieť majú projekty, ktoré sa zaoberajú využitím biomasy vo verejnom sektore, poľnohospodárstve a v priemysle? Aj o tom sa bude hovoriť na seminári „Využitie odpadového dreva pri výrobe tepla“, ktorý sa uskutoční 27.7.2016.

 

Podujatie je organizované v rámci medzinárodného projektu Bioenergy4Business, ktorý sa zameriava na výrobu tepla z tuhých biopalív. Cieľom projektu je priblížiť záujemcom o problematiku, od potenciálnych investorov až po konečných spotrebiteľov, úspešné príklady výroby tepla z biomasy. Súčasťou projektu je aj vývoj užitočných nástrojov, ktoré záujemcom pomôžu pri rozhodovaní o investícii do výroby tepla z biomasy. V rámci seminára je možné sa oboznámiť s ich funkciami a výhodami. K dispozícii je nástroj na prepočet potreby množstva tuhých biopalív podľa ich vlastností a parametrov a pripravuje sa nástroj pre porovnanie systémov výroby tepla z biomasy voči systému na fosílne palivo.

Samotné výpočtové nástroje je možné si stiahnuť priamo z webstránky projektu www.bioenergy4business.eu.
 

Seminár sa uskutoční v priestoroch Chata Lubetha  v obci Ľubietová. Účasť na podujatí je bezplatná. Vzhľadom na obmedzené kapacity je nutné sa vopred zaregistrovať prostredníctvom elektronického formulára.

 

Po ukončení seminára sa môžu záujemcovia zúčastniť exkurzie, v rámci ktorej bude sprístupnená kotolňa zabezpečujúca vykurovanie verejných budov v obci Ľubietová. Doprava na miesto exklurzie je individuálna (cca 4 km).

 

Podrobnejšie informácie je možné získať na e-mailovej adrese michal.nemeth@siea.gov.sk.

 

Program

 

09.30 Registrácia účastníkov
10.00 Otvorenie
10.05

Projekt Bioenergy4Business,
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.30

Legislatívny rámec pre využitie tuhých biopalív na výrobu
tepla z biomasy a možnosti podpory

Kvetoslava Šoltésová, Slovenská inovačná a energetická agentúra

11.00

Projekt Združenia obcí Bioenergia Bystricko, kontext a hostória
Juraj Zamkovský, Priatelia Zeme-CEPA

11.20 Občerstvenie
11.45 Technické aspekty projektu, prekážky pri plánovaní a realizácii,
Peter Lakomčík, Združenie obcí Bioenergia Bystricko
12.30

Ekonomika projektu od jeho vzniku, prínosy projektu,
Peter Lakomčík, Združenie obcí Bioenergia Bystricko

13.30

Obed

14.30

Výpočtový nástroj na určenie potreby množstva tuhých biopalív pre výhrevne
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra

15:00

Výpočtový nástroj pre porovnávanie systémov výroby tepla z biomasy voči systému na fosílne palivo
Michal Németh, Slovenská inovačná a energetická agentúra

15.30

Exkurzia – kotolňa na odpadovú biomasu zabezpečujúca teplo pre verejné budovy v obci Ľubietová