Bioenergy4Business

B4B_Logo_300dpi.jpg 

Cieľom projektu Bioenergy-4-Business je zvýšenie využívania tuhej biomasy na výrobu tepla v komerčnom sektore namiesto uhlia, oleja a zemného plynu.


 


Projekt je financovaný Európskou úniou v rámci programu HORIZON 2020.

 

Začiatok projektu: január 2015

Trvanie projektu: 32 mesiacov

Financovanie: Fondy EÚ 100 %

Program: HORIZON 2020

Partneri: Projektu sa zúčastňuje 13 členských krajín na čele s koordinátorom projektu, ktorým je Rakúska Energetická Agentúra (AEA).

Internetová stránka: www.bioenergy4business.eu 

 

 

Projekt stavia most medzi politikami a trhmi pre podporu vytvárania priaznivého prostredia pre využitie v obchodných modeloch a starostlivým posúdením a implementáciou v bioenergetických tepelných aplikáciách v priemysle, verejnom sektore, poľnohospodárstve a sektore služieb.

 

Projekt sa zameriava hlavne na bioenergiu z vedľajších produktov drevospracujúceho priemyslu, štiepky, slamy, peliet a pevného organického odpadu použiteľného vo väčších technologických riešeniach pre teplo v existujúcich i nových komerčných nízkoteplotných systémoch produkcie tepla, kotolniach a systémoch centrálneho zásobovania teplom. Očakáva sa predovšetkým prínos špecifického know-how z Dánska pri využívaní premeny bioenergie zo slamy.

 

Kontakt:

Projektový manažér: Mgr. Zuzana Palugová

Tel.: +421/905 923 180

e-mail: zuzana.palugova@siea.gov.sk 

 

Výstupy projektu

Prezentácia z národného workshopu, 12/2015

Rozhovor s H. Tretterom, koordinátorom projektu Bioenergy4Business

Základné informácie k projektu Bioenergy4Business

Prezentácie zo seminára O podpore efektívneho využívania energie aktuálne, 042016, veľtrh CONECO/RACIOENERGIA, Bratislava

Prezentácie zo seminára „Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla“072016, Ľubietová 

Prezentácie zo seminára „Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla v CZT“, 012017, Hriňová