strategická hra pre študentov - TN, BB, KE

Maratón energetickej efektívnosti – Sustainable Energy Week 2013

Majiteľom elektrární na jeden deň

Termíny a miesta konania:
25.  6. 2013,  08.00 h – 20.00 h, poradenské centrá ŽIŤ ENERGIOU Trenčín, Banská Bystrica, Košice
24. – 28. 6. 2013 – na stredných a vysokých školách, ktoré prejavia záujem zapojiť sa do maratónu

Staňte sa majiteľom elektrární na jeden deň a dokážte, ako efektívne viete vyrábať a dodávať elektrinu mestám a štátom. Uhlie, ropa, odpadky, urán a obnoviteľné zdroje energie. Ako vyriešiť narastajúci dopyt po energii a zmenšujúce sa zásoby zdrojov energie? Príležitosť pre strategických hráčov. Aktuálne dianie v jednotlivých centrách budete môcť sledovať počas maratónu na na nasej stránke na  facebooku, kde si môžete pozrieť aj správy a fotografie z prvých dvoch ročníkov maratónu.

Pre koho je maratón určený

Počas európskeho týždňa energetickej efektívnosti (EU Sustainable Energy Week 2013 ) pripravila SIEA atraktívny odborný program pre študentov stredných a vysokých škôl. Počas celého týždňa od 24. do 28. 6. 2013 môžu skupiny študentov s pedagógmi navštíviť niektoré z troch poradenských centier ŽIŤ ENERGIOU v Trenčíne, Banskej Bystrici a v Košiciach.  Špeciálny dvanásťhodinový maratón v centrách začína v utorok 25. 6. 2013. Svoje schopnosti si budú v strategickej hre konfrontovať okrem študentov stredných a vysokých škôl aj manažéri energetických firiem a zástupcovia odborných združení.

Pedagógovia, ktorí chcú priviesť svoje tímy priamo do poradenských centier, alebo majú záujem o návštevu energetických špecialistov SIEA priamo na školách, môžu kontaktovať energetické centrá ŽIŤ ENERGIOU vo svojom okolí a dohodnúť si vopred konkrétne termíny.

Zvíťazí každý. Účastníci získajú atraktívnou formou prehľad o tom, ako funguje trh s energetickými surovinami a zároveň majú šancu zdokonaliť si svoje manažérske schopnosti. Najlepší stratégovia budú môcť v hre pokračovať aj doma.

Ako bude maratón prebiehať

Pre skupiny v počte 15 až 25 osôb je pripravený cca 2 až 3-hodinový program. Trvanie jednej hry je cca 2. Každý zo zúčastnených študentov dostane Energetické kvarteto, v ktorou sú atraktívnou formou znázornené a vysvetlené princípy vzniku a využívania jednotlivých druhov energie. Víťaz hry postupuje do druhého kola, v ktorom šikovnejší majiteľ elektrárne získa samotnú strategickú hru. Inštrukcie dostanú hráči na mieste, nie je nutná žiadna špeciálna príprava vopred. Odborníci z oblasti energetiky hráčom vysvetlia princípy výroby, distribúcie a obchodovania s elektrickou energiou. Vzápätí si budú môcť študenti vyskúšať svoje strategické schopnosti účasťou na virtuálnom trhu s elektrinou. Informácie o prihlásených hráčskych tímoch a priebehu zápasov budú priebežne zverejňované na stránke www.siea.sk a na facebookovej stránke Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry

Registrácia

Ak si chcete otestovať svoje vedomosti a zmerať sily s inými strategickými hráčmi, prihláste sa najneskôr do 19. júna 2013 do maratónu energetickej efektívnosti prostredníctvom bezplatnej linky ŽIŤ ENERGIOU 0800 199 399 alebo osobne v jednotlivých poradenských centrách. Vzhľadom na obmedzené kapacity centier odporúčame záujem prejaviť čím skôr. Účasť na maratóne je bezplatná.

Aktualizovaný zoznam prihlásených škôl

Do tretieho ročníka maratónu sa prihlásilo doteraz 9 škôl.

Banská Bystrica

24. 6. 2013 – Základná škola Partizánska Ľupča, v priestoroch školy, 9.00 h.

25. 6. 2013 – Základná škola Trieda SNP,  Banska Bystrica, v centre, 9.00 h, 11.00 h
– zástupcovia verejného sektora z Banskobystrického kraja, 15.00 h

26. 6. 2012 – Stredná odborná škola stavebná, Kremnička 10, Banská Bystrica, v priestoroch školy

Trenčín

24. 6. 2013 – Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín, v centre, 8.00 h

25. 6. 2013 – Základná škola Hodžova 37, Trenčín, v centre

26. 6. 2013 – Základná škola Novomestského 11, Trenčín, 9.00 h

27. 6. 2013 – Základná škola Slatina nad Bebravou, v priestoroch školy, 9.00 h

Košice

24. 6. 2013 – Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice

25. 6. 2013 – Stredná priemyselná škola strojnícka, Komenského 2, Košice, v centre, 8.00 h, 11.00 h, 14.00 h
– Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Komenského 44, Košice, v centre, 8.00 h, 11.00 h, 14.00 h

Fotogaléria

SIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska_037.jpgSIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska_047.jpgSIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska_056.jpgSIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska_031.jpgSIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska_032.jpgSIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska_011.jpgSIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska_036.jpgSIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska_021.jpgSIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska_064.jpgSIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska_073.jpgSIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska_091.jpgSIEA_maraton_EUSEW_2013_Radvanska.jpg

Podujatie je pripravené v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. Ďalšie užitočné informácie pre školy sú k dispozícii na podstránke projektu Kamarátka Energia. Maratón energetickej efektívnosti je súčasťou celoeurópskej kampane Európsky týždeň udržateľnej energie (European Sustainable Energy Week ), ktorý sa koná 24. – 28. júna 2013. V rámci tohto týždňa sa uskutočnia stovky podujatí v rôznych krajinách.