Európsky týždeň udržateľnej energie 2013

Európska kampaň energetickej efektívnosti a obnoviteľných zdrojov energie

Termín: 24. – 28. júna 2013
Miesto konania: krajiny EÚ

Zorganizujte energetický deň a staňte sa súčasťou európskej kampane Týždeň udržateľnej energie (European Sustainable Energy Week – EUSEW). Podujatie organizuje Výkonný orgán pre konkurencieschopnosť a inovácie (EACI) v spolupráci s Európskou komisiou.

Zapojte sa do kampane a:
  • zlepšite svoju prestíž a imidž spoločnosti, mesta alebo regiónu,
  • staňte sa súčasťou celoeurópskej iniciatívy,
  • spropagujte svoje skúsenosti a  technológie z oblasti udržateľnej energie,
  • pritiahnite pozornosť médií,
  • zviditeľnite sa a získajte podporu vášho podujatia zo strany sekretariátu EUSEW.
Vítaní sú:
  • predstavitelia miestnych alebo regionálnych organizácií / inštitúcií;
  • firmy, obchodné spoločnosti, obchodné komory;
  • spotrebiteľské združenia, občianske združenia a neziskové organizácie;
  • univerzity, výskumné a vývojové centrá.
Ako sa zapojiť do kampane:

Ak organizujete v období od 24. do 28. júna 2013 (víkendy pred a po sa tiež akceptujú) vo svojom regióne alebo meste neziskové energetické podujatie, aktivitu, projekt alebo výstavu, ktoré propagujú energetickú efektívnosť alebo obnoviteľné zdroje energie, môžete ho zaregistrovať na webovej stránke kampane a stať sa tak súčasťou EUSEW.

O Týždni udržateľnej energie:

Týždeň udržateľnej energie organizuje Európska komisia už od roku 2006. Cieľom kampane je oboznámiť občanov, podnikateľov a verejné orgány s riešeniami na zníženie spotreby energie a aktivitami zameranými na energetickú efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie.