Online

Bezplatné školenia pre elektrikárov z projektu CraftEdu je možné využiť do konca novembra

Bezplatné e-learningové kurzy zamerané na zvyšovanie kvalifikácie pre renováciu budov na nulový štandard v profesiách elektrikár pre silnoprúd a elektrikár pre inteligentnú elektroinštaláciu je možné využiť do konca novembra 2021.

Dva študijné programy, ktoré pripravila Slovenská inovačná a energetická agentúra v rámci medzinárodného projektu CraftEdu, sú k dispozícii od mája 2021. Ich súčasťou sú aj textové školiace materiály, videá s prednáškami a praktickými ukážkami a záverečný e-learning určený na preverenie nadobudnutých vedomostí. Účasť na kurzoch je bezplatná. Materiály sú sprístupnené po registrácii a prihlásení na kurz.

Študijné programy sú vytvorené za účelom rozšírenia vedomostí a zručností remeselníkov v oblasti výstavby a renovácie budov do štandardu budov s takmer nulovou potrebou energie. Zámerom je najmä zlepšiť kvalitu ich práce, ktorá je pri zvýšených nárokoch na spotrebu energie v budovách kľúčová.

Kurzy, ktoré sú súčasťou projektu financovaného prostredníctvom európskeho programu Horizon 2020, doteraz využili desiatky záujemcov. Cieľom projektu CraftEdu je doplniť ponuku odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Čechách, v Rakúsku a Bulharsku. Za Slovensko na projekte participuje Slovenská inovačná a energetická agentúra,  Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Ústav vzdelávania a služieb a organizácia ViaEurópa. Okrem kurzov pre elektrikárov sú v rámci projektu v slovenskom jazyku k dispozícii aj bezplatné školenia pre montážnikov okien, hydroizolatérov a tesárov.

Registrácia je naďalej otvorená, registrujte sa tu:

Kurz pre elektrikárov pre inteligentnú elektroinštaláciu
Viac informácií: https://database.craftedu.eu/sk/course/22

Kurz pre elektrikárov pre silnoprúd
Viac informácií: https://database.craftedu.eu/sk/course/23

 

Na stiahnutie: Pozvánka na kurzy CraftEdu