CraftEdu

Craft_Edu_Logo.jpgCieľom projektu CraftEdu je vybudovanie udržateľnej národnej kvalifikačnej a vzdelávacej schémy pre stavebné remeselné povolania v Českej republike a rozšírenie ponuky odborných školení v oblasti efektívneho a hospodárneho využívania energie a obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku, v Rakúsku a Bulharsku.

 

Začiatok projektu: jún 2018
Trvanie projektu:
36 mesiacov
Financovanie:

Koordinátor:
SEVEn (CZ)
Partneri:
VIAEUROPA (SK), Zväz stavebných podnikateľov Slovenska – ZSPS (SK), Svaz podnikatelu ve stavebnictví v České republice – SPS (CZ), Ústav vzdelávania a služieb (SK), SIEA (SK), Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství – ABF (CZ), ČVUT (CZ), ENEFFECT (BG), 17&4 Organisationsberatung (AT)
Internetová stránka:
https://www.craftedu.eu/

 

CIele projektu:

V nadväznosti na predchádzajúce projekty (BUILD UP SKILLS – Slovakia a BUILD UP SKILLS – STAVEDU) bude projekt CraftEdu rozvíjať ciele stanovené v Cestovnej mape predovšetkým na Slovensku a v Českej republike. Sledované bude najmä plnenie týchto cieľov:

  • Preverenie existujúcich kvalifikačných štandardov a ich prispôsobenie aktuálnym požiadavkám
  • Vytvorenie piatich vzdelávacích programov na Slovensku pre remeselné povolania stolár, elektrikár (silno a slabo prúd), izolatér a oknár
  • Vytvorenie siedmich vzdelávacích programov v Českej republike
  • Vyškolenie školiteľov a vytvorenie zoznamu a siete školiteľov
  • Vytvorenie siete spoločností a organizácií spolupracujúcich na vytváraní vzdelávacích programov
  • Vytvorenie súboru e-learning kurzov pre cieľové skupiny remeselníkov
  • Zaradenie vyškolených remeselníkov do databázy vytvorenej v rámci projektu ingREeS,
  • Vypracovanie návrhov pre vlády partnerských štátov na vytvorenie stimulov na zvýšenie dopytu po vysoko kvalifikovaných pracovníkoch v stavebníctve,
  • Geografické rozšírenie základne iniciatívy „Budujeme budúcnosť“ (Building future) vytvorenej v rámci projektu StavEdu,
  • Zvýšenie povedomia o energetickej efektívnosti a využívaní OZE v stavebnom sektore.

Projet CraftEdu bude čerpať z ukončených projektov BUS StavEdu (SR), Train-to-nZEB (CZ) a BUS CrossCraft (AT) a z prebiehajúcich medzinárodných projektov Fit-to-nZEB a NEWCOM.

 

Výstupy projektu:

Bezplatné školenia pre elektrikárov z projektu CraftEdu je možné využiť do konca novembra, september 2021

Projekt CraftEdu je určený na vzdelávanie v stavebných profesiách, teraz.sk, 26.1.2019

Projekt CraftEdu: Energetická obnova potrebuje dobre vyškolených remeselníkov, Eurostav, marec 2020

Pozvánka na online konferenciu „Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy!, február 2021

Moderné výukové programy z projektu CraftEdu pomôžu pripraviť stavebné profesie na technologické zmeny, záznam z konferencie „Požiadavky na stavebné profesie pri realizácii stratégie bezuhlíkovej Európy!, február 2021

Pozvánka na bezplatné online školenia pre elektrikárov v termíne  19. a 20. mája 2021

 

Kontakt:
Projektový manažér: Mgr. Stanislav Laktiš
Mobil: +421 918 857 550
E-mail: stanislav.laktis@siea.gov.sk