Vrátiť sa na normálnu verziu

bezplatný seminár SIEA - Košice, Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava

Bezplatné informačné semináre k výzve KaHR-13SP-1201

Slovenská inovačná a energetická agentúra pozýva na bezplatné informačné semináre pre podnikateľov k výzve KaHR-13SP-1201. Semináre sa uskutočnia od 19.9.2012 do 1.10.2012 v Košiciach, Banskej Bystrici, Trenčíne a v Bratislave.


Ako vypracovať žiadosť o príspevok zo štrukturálnych fondov na projekty zamerané na priemyselný výskum a experimentálny vývoj

Opatrenie 1.3. Podpora inovačných aktivít v podnikoch Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja

Termíny a miesta konania seminárov k výzve KaHR-13SP-1201:
– 19. 09. 2012 – Košice
Úrad Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru 1, zrkadlová zasadačka č.208
– 20.09. 2012 – Banská Bystrica
Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, Námestie SNP 23, zasadacia miestnosť č.306
– 28. 09. 2012 – Trenčín
Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja, K dolnej stanici 7282/20 A, zasadacia miestnosť č.226
-01.10.2012 – Bratislava
Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská27, veľká zasadačka I.poschodie

Program seminárov:
– 9.30 – 10.00 Registrácia účastníkov
– 10.00 – 11.00 Prezentácia výzvy KaHR-13SP-1201
– 11.00 – 12.00 Otázky, diskusia, konzultácie
– 12.00 – 13.00 Prestávka
– 13.00 – 14.00 Ako postupovať pri vypĺňaní a predkladaní žiadostí o NFP
– 14.00 – 15.00 Otázky, diskusia, konzultácie

 

  • Možnosti čerpania nenávratného finančného príspevku podľa schémy štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja sú stanovené vo výzve KaHR-13SP-1201, ktorá bola vyhlásená 31. augusta 2012.
  • Výzva je súčasťou Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo hospodárstva SR. Semináre organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá zabezpečuje administráciu výzvy.
  • Na výzvu je vyčlenených 16 000 000 EUR.  Žiadosti o príspevok v rámci tejto  výzvy je možné predkladať do 29.novembra 2012.
  • Prezentácie povedú a na otázky budú odpovedať pracovníci SIEA a MH SR. Vstup na semináre je bezplatný.
  • Účasť odporúčame potvrdiť najneskôr dva dni pred konaním seminára zaslaním e-mailu na adresu fondy@siea.sk. Do predmetu e-mailu vložte miesto konania seminára. Na uvedenej adrese môžete požiadať aj o zasielanie aktuálnych informácií k výzve, ako aj o zodpovedanie Vašich otázok. Všetky potrebné dokumenty k výzve sú zverejnené na www.siea.sk a www.mhsr.sk. Viac informácií získate na t.č. 02/58 24 84 01.

 

  • Semináre v Banskej Bystrici, Trenčíne a Košiciach pripravila SIEA v spolupráci s Banskobystrickým, Trenčianskym a Košickým samosprávnym krajom.