Poznajú vaše deti najväčších žrútov energie?

Dnes už nikto nepochybuje o tom, že záchranu planéty majú v rukách naše deti. Aj preto je dôležité, aby vedeli, ako neplytvať energiou a poznali obnoviteľné zdroje energie. Zážitkovou formou si tieto vedomosti môžu osvojiť prostredníctvom interaktívnej prednášky „Spoznaj najväčších žrútov energie“, ktorú organizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. Energetickí konzultanti, ktorí sa podieľajú na projekte ŽIŤ ENERGIOU, už navštívili niekoľko základných škôl.

Interaktívna prednáška je určená žiakom 2. až 6. ročníka základných škôl. V jeden deň môžu odborní konzultanti zavítať až do troch tried. Počas 45 minút si žiaci preveria nielen teoretické vedomosti, ale získajú aj praktické informácie o tom, ako sa v škole či doma správať energeticky úspornejšie.

V rámci úvodného kvízu sa napríklad dozvedia aj to, že hoci nezjedia obed v školskej jedálni a prídu domov vyhladnutí, najväčším žrútom energie v domácnosti je stále „niekto iný“. Naučia sa tiež čítať energetické štítky na spotrebičoch, takže sa ľahšie zorientujú pri nákupoch nových výrobkov. A tí, ktorých baví matematika, si vďaka informáciám môžu jednoducho vyrátať, koľko musia rodičia zaplatiť za niekoľko hodín hrania na počítači, a tiež koľko peňazí sa minie z rodinných úspor, keď sa všetci radšej kúpu vo vani, namiesto rýchlej sprchy. Dozvedia sa aj to, prečo mama tak často doma kričí: Zhasni! a prečo ocko chodí okolo radiátorov a krúti termostatickou hlavicou, najmä keď sa ide večer spať, alebo keď sa rodina chystá na víkend k babke.

ZS-Rozhanovce3.jpgZS Pod Parovcami Piestany 1.jpgZS Pod Parovcami Piestany 2.jpgZS-hroncova3.jpg

Na záver každej prednášky si deti môžu vyskúšať jednu z energetických disciplín, ktoré budú nasledujúci školský rok súčasťou poldenného súťažného programu. Žiaci majú napríklad možnosť posvietiť si elektrinou vyrobenou z ovocia, s pomocou fénu skúšať previesť pingpongovú loptičku cez rôzne prekážky, predviesť spolužiakom energetické technológie len prostredníctvom gestikulácie či zmerať teplotu tela prostredníctvom termovíznej kamery.

Momentálne sa v projekte ŽIŤ ENERGIOU plánujú aktivity pre deti na druhý polrok 2019. Ak chcete aj vo vašej škole obohatiť vyučovanie o užitočné a pritom zábavné informácie o energetike, napíšte nám na adresu kamaratkaenergia@siea.gov.sk.

Aktivity pre deti sú v rámci projektu bezplatého odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU k dispozícii bezplatne. Poradenstvo zabezpečuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Projekt ŽIŤ ENERGIOU je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia.

MS-Denesova3.jpgZS-Belehradska3.jpgZS-Belehradska1.jpgZS dumbierka BB.jpgZS Velkomoravska Trencin 1 (3).jpgZS Slovanska PU.jpgZS Velkomoravska Trencin 1 (5).jpgZS Velkomoravska Trencin 1 (1).jpg

Ktoré školy sme už navštívili?

2019
ZŠ Nevädzová 2, Bratislava, január 2019
ZŠ SNP 121, Rozhanovce, marec 2019
ZŠ Mateja Lechkého, ul. Jána Pavla II. 1, Košice, marec 2019
ZŠ Belehradská 21, Košice, apríl 2019
ZŠ Hroncova 23, Košice, apríl 2019
MŠ Dénešova 53, Košice, apríl 2019
Cirkevná spojená škola, Pod Párovcami 127, Piešťany, apríl 2019
ZŠ Veľkomoravská 12, Trenčín, máj 2019
ZŠ Slovanská 330/23, Púchov, máj 2019
ZŠ J. A. Komenského 652/50, Púchov, máj 2019
ZŠ Gorazdova 1174/2, Púchov, máj 2019
ZŠ Mirka Nešpora 2, Prešov, jún 2019
ZŠ Trenčianske Jastrabie, jún 2019
ZŠ Štefana Senčíka, Tekovská 17, Starý Tekov, jún 2019
MŠ Paňovce, september 2019
ZŠ Klátovská 56, Nižný Klátov, september 2019
Spojená škola sv.Košických mučeníkov, Čordákova 50, Košice, november 2019
ZŠ Ľ. Fullu, Maurerova 21, Košice, november 2019
ŽŠ Malá Ida, Školská 10, Malá Ida, november 2019
ZŠ Jarmočná 96, Ždaňa, november 2019

2018

ZŠ Park Angelinum 8, Košice, apríl, 2018
ZŠ Ďumbierka 17, Banská Bystrica, máj 2018
ZŠ Slovanská 23, Púchov, jún 2018
ZŠ Trieda SNP 20, Banská Bystrica, jún 2018
ZŠ Hroncova 23, Košice, október, 2018
ZŠ Drabova 3, Košice, október 2018
ZŠ J. A. Komenského 652/50, Púchov, október 2018
ZŠ Kežmarská 28, Košice, november, 2018
ZŠ Starozagorská 8, Košice, december, 2018
ZŠ Masarykova 19/A, Košice, december, 2018
ZŠ Družicová 4, Košice, december, 2018