Poukážky už spravuje vyše 200 zhotoviteľov

 

zozname oprávnených zhotoviteľov projektu Zelená domácnostiam je zapísaných vyše 200 subjektov. Prostredníctvom informačného systému môžu zhotovitelia poukážky spravovať a žiadať o ich preplatenie. Domácnosti si musia poukážky uplatniť u zhotoviteľov do 30 dní od ich vydania.

Zoznam bude priebežne aktualizovaný. Záujemcov o zapísanie je vyše 400. Ďalší zhotovitelia do zoznamu pribudnú potom, ako doručia Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre (SIEA) zmluvy o preplácaní poukážok. „Pre domácnosti, ktoré získali poukážky v 1. kole je dôležité, aby najneskôr do začiatku januára odovzdali podpísanú zmluvu a poukážku zhotoviteľovi. Ten poukážku prihlási do systému a prostriedky na jej preplatenie budú zarezervované. Inštalácia musí byť ukončená a žiadosť o preplatenie poukážky podaná najneskôr do 6 mesiacov od dátumu uvedeného na poukážke,“ zdôraznil riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor. Poukážky, ktoré zhotovitelia v určenom termíne neprihlásia, stratia platnosť.

Napriek opakovaným upozorneniam zo strany SIEA, že investíciu do zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie treba vopred konzultovať so špecialistami, najčastejšou otázkou v prvých dňoch po doručení poukážok bolo, či je možné dodatočne zmeniť vybrané zariadenie, prípadne jeho výkon. Takáto zmena možná nie je, pretože poukážky sú viazané na konkrétne zariadenie s konkrétnym výkonom. SIEA dohodu domácnosti so zhotoviteľom ešte pred podaním žiadosti považuje za nevyhnutnú aj preto, aby domácnosť zistila, kto jej môže konkrétne vybrané zariadenie v potrebnom termíne inštalovať.

Domácnosti a zhotovitelia sa zaujímajú aj o detaily súvisiace s platbou za inštaláciu. Častou otázkou je, či môže zhotoviteľ požadovať vopred platbu za celú inštaláciu vrátane výšky poukážky. „Otázky súvisiace s platbou považujeme za záležitosť domácnosti a zhotoviteľa, ktoré by si mali upraviť ešte pred inštaláciou v zmluve. Je preto na domácnosti, či takéto podmienky prijme. Môže si pritom vybrať zhotoviteľa, ktorý platby vopred nevyžaduje. V súlade so všeobecnými podmienkami SIEA prepláca poukážky priamo zhotoviteľom,“ uviedol E. Jambor. V každom prípade, ešte pred uzatvorením zmluvy by sa domácnosti mali oboznámiť s odporúčanými podmienkami k zmluve o inštalácii, ktoré sú k dispozícii na stránke projektu Zelená domácnostiam. V nich SIEA upozorňuje na body, ktoré by určite nemali v zmluve chýbať.

SIEA odporúča sledovať aj najčastejšie otázky, ktoré sú na stránke priebežne dopĺňané. V prípade, že bude treba s uplatnením alebo rezerváciou poukážok akokoľvek poradiť, konzultanti SIEA budú v určených hodinách k dispozícii aj v období medzi sviatkami.