Poukážky na slnečné kolektory získalo 694 domácností, žiadosti je možné naďalej podávať

Celkom 694 domácností má v najbližších troch mesiacoch možnosť využiť vydané poukážky na inštaláciu slnečných kolektorov z projektu Zelená domácnostiam II. Žiadosti o príspevok na kolektory je možné podávať naďalej. Dnes bude otvorený zásobník pre tepelné čerpadlá.

Inovovaný zásobníkový systém umožňuje prijímať viac žiadostí, ku ktorým budú postupne vydávané poukážky na inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Slovenská inovačná a energetická agentúra na poukážky pre slnečné kolektory v aktuálnom oprávnenom období do 1. decembra 2020 vyčlenila celkom 3 milióny €. Poukážky vydané 23. júna 2020 pre 694 zariadení majú hodnotu 1,15 milióna €. Ďalšie žiadosti o príspevok na kolektory je možné podávať naďalej do naplnenia zásobníka.

„Dnes bude otvorené podávanie žiadostí o poukážky na tepelné čerpadlá, k dispozícii je doteraz najvyšší objem prostriedkov. Prvých približne 470 poukážok, ktoré budú platné tri mesiace, bude vydaných už zajtra. Medzi prvými by mali podať žiadosť tie domácnosti, ktoré môžu zabezpečiť zrealizovanie inštalácií v tejto lehote,“ zdôraznil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič.

Odhad počtu vydaných poukážok pre každé zariadenie je zverejnený v aktuálnom harmonograme. Poradie žiadostí v zásobníkoch je známe ihneď po ich podaní. Podľa toho môže domácnosť zistiť, či jej poukážka bude vydaná v nasledujúci deň po podaní žiadostí alebo až neskôr.

Aktuálny systém podávania žiadostí umožňuje domácnostiam zvýšiť využiteľnosť vydaných poukážok. Kým žiadosť čaká na vydanie poukážky, môže si domácnosť sama zmeniť typ zariadenia a opraviť väčšinu chýb, pričom si zachová poradie v zásobníku. Ak je podávanie žiadostí otvorené a domácnosť zistí, že v lehote nestihne zariadenie nainštalovať alebo, že miesto inštalácie uviedla nesprávne, môže pôvodnú žiadosť zaradenú v zásobníku sama zrušiť a registrovať novú.

Žiadosti o poukážky na fotovoltické panely bude možné podávať od pondelka 29.6.2020, o deň na to bude vydaných približne 490 poukážok. Naďalej zostáva otvorená registrácia žiadostí o poukážky na kotly na biomasu.

Momentálne je z projektu Zelená domácnostiam II podporených viac ako 7 200 zrealizovaných inštalácií zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Celková suma preplatených poukážok je viac ako 14 miliónov €. Národný projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.

 

Kedy budú vydané ďalšie poukážky na slnečné kolektory?

V upravenom zásobníkovom systéme závisí termín nasledujúceho vydávania poukážok od toho, kedy domácnosti a zhotovitelia ukončia inštalácie k už vydaným poukážkam a doručia kompletné žiadosti o ich preplatenie. Aktuálne majú domácnosti k dispozícii poukážky na kolektory v hodnote 1,5 milióna €, čo je v tomto prípade maximálny finančný limit pre poukážky v obehu, ktoré sú platné, ale ešte neboli preplatené. Ďalšie poukážky môžu byť vydané, keď hodnota poukážok v obehu pre toto zariadenie klesne pod minimálny finančný limit 1 milión €. Informačný systém potom môže vydať poukážky na kolektory až do celkovej hodnoty 500-tisíc €, čomu zodpovedá približne 290 kusov. Poukážkam pre kolektory, ktoré SIEA vydala vo februári, končí predĺžená platnosť 3. augusta 2020. Pri nových poukážkach je termín na podanie žiadostí o preplatenie do 23. septembra 2020. Ďalšie poukážky na kolektory by mohli byť vydané v tomto období. Informácie o aktuálnom stave v zásobníkoch sú zverejnené v časti Žiadosti o poukážku – Žiadosti v zásobníku.

 

Čo sa zmenilo v Zelenej domácnostiam II?

Vybrali sme otázky, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Nechajte si poradiť

Základné informácie o tom, aké sú náklady na inštaláciu a komu sa oplatia slnečné kolektory, ale aj na ďalšie zariadenia na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, je možné získať v televíznych reláciách S energiou efektívne, ktoré SIEA pripravila v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.