Zdravotné stredisko v obci Jacovce

Počet obyvateľov: 1 768

Lokalita: okres Topoľčany

Popis objektu pred rekonštrukciou:

Budova zdravotného strediska v Jacovciach je jednopodlažná s valbovou strechou, v pristavenej časti je strecha plochá. Na prízemí sú umiestnené ambulancie všeobecného lekára pre dospelých, stomatológa, detského lekára a k tomu prislúchajúce skladové priestory a hygienické vybavenie. Budova je sčasti podpivničená. V týchto priestoroch sa nachádza kotolňa. Objekt bol postavený z plnej pálenej tehly. Vonkajšie omietky boli vápencovocementové. Otvorové výplne obvodového plášťa budovy boli riešené prevažne zdvojenými oknami s dreveným rámom, ktoré vykazovali značný stupeň opotrebovania a špárovej netesnosti. Hlavné vstupné dvere a svetlík orientované zo západnej strany boli drevené s jednoduchým zasklením. Od ukončenia výstavby neprešiel objekt žiadnou významnou zmenou obvodového plášťa.

Rok ukončenia: 2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy a podlahy na nevykurovanej povale
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov

Budova pred rekonštrukciou:

jacovce_pred1.jpgjacovce_pred2.jpgjacovce_pred3.jpgjacovce_pred4.jpg

Objekt po realizácii projektu: