Základná a materská škola v obci Volkovce

 

Počet obyvateľov: 1 100

Lokalita: okres Zlaté Moravce

 

Popis objektu pred rekonštrukciou:

Budova poskytuje priestory pre deti materskej školy, ako aj pre vyučovanie žiakov základnej školy. Samostatne stojaci objekt postavený na rovinatom teréne s miernym sklonom je z časti podpivničený. Z prekrytej sedlovej strechy v častiach prečnievajú výbežky plochej strechy. Budova je založená na základových betónových pásoch. Suterén slúži ako šatne a skladovacie priestory bez ďalšieho vyžitia. Obvodové múry suterénnej časti sú betónové a z časti sú nad terénom. Obvodové múry prízemia sú z tehál plných pálených a pórobetónových tvárnic. Nosná konštrukcia strechy je tvorená prefabrikovaným sedlovým, betónovým väzníkom a betónovými väznicami. Objekt má tri vstupy, hlavný vstup do vstupnej haly, vedľajší vstup na 1.poschodí a vedľajší vstup do suterénu. V budove sú dve železobetónové schodiská vedúce do 2. poschodia a dve vedúce do suterénu. Všetky sú situované vo vstupnej hale. Zdvojené okná s dreveným rámom a s jednoduchým zasklením boli opotrebované. Hlavné vstupné dvere nachádzajúce sa na severozápadnej strane boli z oceľových profilov.

 

Rok ukončenia: 2013

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie strechy a obvodového plášťa
  • výmena okien a dverí
  • výmena svietidiel a svetelných zdrojov
  • inštalovanie termostatických hlavíc

 

Budova pred rekonštruciou

SIEA_Volkovce_1.jpgSIEA_Volkovce_2.jpgSIEA_Volkovce_3.jpgSIEA_Volkovce_4.jpg

Budova počas rekonštrukcie

SIEA_Volkovce_5.jpgSIEA_Volkovce_6.jpgSIEA_Volkovce_7.jpgSIEA_Volkovce_8.jpg

Budova po rekonštrukcii

SIEA_Volkovce_9.jpgSIEA_Volkovce_12.jpgSIEA_Volkovce_11_.jpgSIEA_Volkovce.jpg