Obecný úrad v obci Bardoňovo


Počet obyvateľov: 793

Lokalita: okres Nové Zámky

Popis objektu pred rekonštrukciou:

Dvojpodlažná budova obecného úradu v Bardoňove mala v čase pred rekonštrukciou viac ako 30 rokov. Z časti je podpivničená s priradenou jednopodlažnou časťou hlavného vstupu do budovy. Stavba z tehlového muriva CDm a železobétonových stropných panelov mala vonkajšie omietky brizolitové. Živičný kryt jednoplášťovej strechy bol obnovovaný v roku 2006. Schodisko je z východnej strany presvetlené sklobetónovou stenou. Niektoré okná na prízemí boli vymenené za plastové s izolačným dvojsklom. Ostatné otvorové výplne obvodového plášťa budovy mali prevažne zdvojené okná s dreveným rámom. Evidentne opotrebované okná a špárové netesnosti spôsobovali nadmerné tepelné straty infiltráciou, a to hlavne na náveterných stranách budovy.

Rok ukončenia: 2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov


Pred rekonštrukciou:

Bardonovo_pred1.jpgBardonovo_pred2.jpgBardonovo_pred3.jpgBardonovo_pred4.jpg

Počas rekonštrukcie:

SIEA_Bardonovo02.jpgSIEA_Bardonovo03.jpgSIEA_Bardonovo01.jpgSIEA_Bardonovo09.jpg

Po rekonštrukcii:
SIEA_Bardonovo07.jpgSIEA_Bardonovo08.jpgSIEA_Bardonovo04.jpgSIEA_Bardonovo11.jpg