Obecný úrad a kultúrne centrum v Dolných Obdokovciach

Počet obyvateľov: 1 170

Lokalita: okres Nitra

Popis objektu pred rekonštrukciou:

Budova bola odovzdaná do používania v roku 1962. Pôdorysne je riešená do tvaru „L“ , čiastočne podpivničená a čiastočne má aj druhé nadzemné podlažie. K pôvodnému objektu bola na západnej strane pristavená novšia časť s priestormi kuchyne. Časť suterénu bola zateplená polystyrénom. Budova má valbovú strechu, prístavba plochú. Obvodové múry sú z plnej pálenej tehly. Otvorové konštrukcie boli riešené zdvojenými oknami s dreveným rámom, pričom tieto vykazovali značný stupeň opotrebovania a špárovej netesnosti. Niektoré otvorové konštrukcie zo severnej strany boli vymenené za eurookná. Hlavné vstupné dvere nachádzajúce sa na severnej strane boli kovové s jednoduchý zasklením. Objekt od ukončenia výstavby neprešiel žiadnou významnou zmenou obvodového plášťa.

Rok ukončenia: 2011

Uskutočnené opatrenia:

  • zateplenie obvodového plášťa
  • zateplenie strechy a podlahy na nevykurovanej povale
  • zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
  • výmena otvorových konštrukcií
  • rekonštrukcia zdroja tepla
  • výmena svetelných zdrojov

Budova pred rekonštrukciou:

Dolne_Obdokovce_pred1.jpgDolne_Obdokovce_pred2.jpgDolne_Obdokovce_pred3.jpg

Objekt po realizácii projektu: