Odporúčania

Dôležitou podmienkou verejných projektov, ktoré sa budú uchádzať o európsku podporu na obnovu budov a nechajú si vypracovať energetický audit, je, aby návrh opatrení na úsporu energie bol nad rámec minimálnych požiadaviek podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, a to takým spôsobom, aby po obnove budova spĺňala požiadavky na nízkoenergetickú budovu, ultranízkoenergetickú budovu alebo budovu s takmer nulovou potrebou energie.

Ako splniť technické požiadavky na budovy

Meranie a riadenie

Povinnosti pre prevádzkovateľov kotlov

Ďalšie informácie o opatreniach na úsporu energie vo verejnom sektore sú k dispozícii na stránke bezplatného energetického poradenstva SIEA.