Odštartoval medzinárodný projekt CENTRAMO

Zlepšiť kvalitu riadenia klastrov a ich zoskupení v rámci sietí v piatich európskych krajinách je cieľom projektu CENTRAMO. V Budapešti sa 12. januára 2012 uskutočnilo prvé stretnutie projektového tímu.

Medzinárodný projekt sa realizuje v rámci komunitárnych programov Európskej komisie. Pri svojej činnosti sa opiera o závery Európskej klastrovej iniciatívy (ECE). Pod vedením maďarského partnera sa na realizácii projektu podieľa ďalších 5 krajín . Okrem Slovenska, ktoré zastupuje Slovenská inovačná a energetická agentúra, je to Česko, Poľsko, Turecko a Chorvátsko.

Počas 24 mesiacov trvania projektu sa uskutočnia školenia v manažmente správy a riadenia klastrov a školenia odborníkov v benchmarkingu, s cieľom prevziať dobré skúsenosti z najlepšie fungujúcich klastrov. K tomu im majú pomôcť testovacie metodiky Európskej klastrovej iniciatívy. Vybraní manažéri klastrov v jednotlivých krajinách sa budú môcť zúčastniť aj študijných pobytov.

Súčasťou projektu bude aj úprava a preklad školiacich materiálov ECE do jazykov zúčastnených krajín a benchmarking celkom 60 klastrov podľa metodiky ECE s možnosťou ich uvedenia do „Klubu európskych manažérov klastrov“.