Vrátiť sa na normálnu verziu

Kontakty – NP Odborne o energii

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica

 

E-mail: olmv@siea.gov.sk

Tel.: +421 48 4142625

Bajkalská 27

827 99 Bratislava