Kontakty – NP Odborne o energii

Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

 

UPOZORNENIE: Pracovisko SIEA v Banskej Bystrici sídli od 28. 5. 2021 na novej adrese v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva SR.

 

E-mail: olmv@siea.gov.sk