O poukážky na tepelné čerpadlá a kotly na biomasu bude možné znova žiadať už v marci

Slovenská inovačná a energetická agentúra v prvých tohtoročných kolách projektu Zelená domácnostiam II vydala 1016 poukážok na inštaláciu tepelných čerpadiel a 325 poukážok na kotly na biomasu. Ďalší záujemcovia budú môcť o príspevky na tieto zariadenia žiadať už v marci 2020.

25. kolo určené pre tepelné čerpadlá bolo uzatvorené 18. februára 2020 po viac ako 13 minútach od otvorenia, keď záujem o podporu prekročil vyčlenenú čiastku. V prípade 26. kola vyhláseného 25. februára 2020 poukážky na kotly na biomasu v hodnote takmer 500-tisíc € získalo všetkých 325 záujemcov, kolo bolo otvorené 24 hodín.

Na tepelné čerpadlá SIEA v úvodnom kole Zelenej domácnostiam II vyčlenila 3 milióny €, čo je od začiatku projektu najvyššia suma v kole určenom pre jeden druh zariadenia. „Podobne ako vlani, aj teraz plánujeme na tepelné čerpadlá uvoľniť polovicu z tohtoročných prostriedkov. Najbližšie čerpadlové kolo vyhlásime do mesiaca. Presné termíny druhej tohtoročnej série kôl pre všetky štyri zariadenia zverejníme v krátkom čase,“ uviedla generálna riaditeľka SIEA Alexandra Velická.

Momentálne SIEA pripravuje aktualizáciu informačného systému, ktorá by mala v druhom štvrťroku umožniť vytváranie zásobníka elektronických žiadostí na dlhšie časové obdobie.

Pri kole určenom pre tepelné čerpadlá rovnako ako v predchádzajúcich kolách informačný systém automaticky rozposielal záujemcom o poukážku do e-mailových schránok správu s aktívnym potvrdzovacím linkom ihneď po vyplnení elektronického formulára žiadosti. Aj napriek tomu, že správy boli odoslané obratom, pri žiadostiach vyplnených v prvých minútach, v ktorých domácnosti použili e-mailové adresy zriadené cez emailové služby centrum.sk, atlas.sk a pobox.sk, došlo k ich oneskorenému doručeniu.

„Pri preverovaní záznamov o logoch sme zistili, že server poskytovateľa uvedených e-mailových služieb v čase riadneho odoslania mailov nebol dočasne schopný tieto e-maily prijímať. Pri použití iných e-mailových služieb vo viac ako 1 000 prípadoch boli obdobné správy doručované plynule,“ zdôraznil komunikačný manažér SIEA Stanislav Jurikovič. Od začiatku projektu SIEA informuje aj v manuáli pre domácnosti, že prípadný dlhší interval doručenia správy zvyčajne súvisí s individuálnym nastavením na strane príjemcu a poskytovateľov e-mailových služieb, ktorí majú rôzne pravidlá doručovania a vyhodnocovania zasielaných správ.

Nasledujúce kolo určené pre slnečné kolektory bude podľa zverejneného harmonogramu otvorené 3. marca 2020, o týždeň neskôr bude kolo pre fotovoltické systémy.

Z poukážok vydaných v roku 2019 je aktuálne preplatených viac ako 5 800 v celkovej hodnote 11,4 milióna €. Projekt Zelená domácnostiam II má prispieť predovšetkým k plneniu tých ukazovateľov Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktoré sa týkajú zvýšenia inštalovaného výkonu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V rámci projektu budú do roku 2023 podporené inštalácie s celkovým inštalovaným výkonom 140 MW.