Údaje o celkovej vlastnej spotrebe za obce, VÚC a organizácie v ich zriaďovateľskej pôsobnosti

Obce a vyššie územné celky (VÚC) majú podľa zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti povinnosť poskytovať prevádzkovateľovi monitorovacieho systému energetickej efektívnosti súbor údajov pre monitorovací systém:

 Zákon č.

 Paragraf č.

 Povinná osoba

 Termín

 Vykonávací predpis

321/2014 Z. z.

§ 24 ods. 2 a ods. 3 písm. b)

obec nad 500 obyvateľov, vyšší územný celok a organizácia v ich zakladateľskej pôsobnosti alebo zriaďovateľskej pôsobnosti

31. marec

―  príloha č. 1 vyhlášky MH SR č. 13/2016 Z. z. ― celková spotreba energie povinného subjektu za predchádzajúci kalendárny rok

Údaje je potrebné zaslať každoročne do 31. marca. Údaje vkladáte do nového Informačného systému energetickej efektívnosti (ISEE) do modulu „CVS (Celková vlastná spotreba)“.

Registrácia do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE

Pred prvým vstupom do nového ISEE je nevyhnutné sa zaregistrovať .

Pri registrácii v kroku 2, vyberte, aký subjekt zastupujete:

  • Obec
  • Vyšší územný celok (VÚC)
  • Organizácia v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti obce
  • Organizácia v zakladateľskej alebo zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC

Po odoslaní registrácie vám bude na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v registračnom formulári, zaslaný e-mail s overovacím odkazom. Upozorňujeme, že e-mail môže byť doručený do nevyžiadanej pošty (SPAM), prípadne emailovú schránku skontrolujte o 15 minút. Link bude aktívny 24 hodín. Po kliknutí na odkaz vo vašej emailovej schránke a vytvorení hesla bude vaša registrácia dokončená a môžete vstúpiť do nového Informačného systému energetickej efektívnosti ISEE.

Registrácia pre nových používateľov ISEE: https://isee.siea.sk/registracia

Vstup do nového ISEE (ak ste už v novom ISEE zaregistrovaný): https://isee.siea.sk/

Používateľská príručka modulu CVS (Celková vlastná spotreba): ISEE_prirucka_CVS.pdf

Kontakt pre viac informácií:

spotreba@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka: +421 917 754 661
PhDr. Martina Gašparová: +421 917 524 671
Ing. Jozef Mareš: +421 907 210 884

Dodatočné informácie:

Pri zadávaní spotrieb pohonných hmôt je možné využiť zjednodušený spôsob viď. často kladené otázky.

Pole „Prílohy“ v module CVS slúži na dobrovoľné priloženie dokumetov, napr. faktúr za energie.

Každý poskytovateľ ISEE má automaticky dostupný aj modul PEÚ (Potenciál energetických úspor) a Admin (Admin modul).

PEÚ (Potenciál energetických úspor) slúži na evidenciu návrhov projektov energetickej efektívnosti a umožňuje vypočítať si odhady dopadov na úsporu energie, emisií a finančnej návratnosti projektových zámerov (napr. zámer na zateplenie školy). Na modul PEÚ (Potenciál energetických úspor) sa nevzťahuje legislatívna povinnosť.

Admin (Admin modul) umožňuje správu používateľov za váš subjekt (pridanie druhého a ďalšieho používateľa v ISEE).

Všetky príručky sú dostupné prihlásenému používateľovi cez tlačidlo „DOKUMENTÁCIA“ v pravom hornom rohu obrazovky.