Vrátiť sa na normálnu verziu

Kontakty

Otázky súvisiace s monitorovaním energetickej efektívnosti:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

UPOZORNENIE: Pracovisko SIEA v Banskej Bystrici sídli od 28. 5. 2021 na novej adrese, v priestoroch Úradu priemyselného vlastníctva.

 

Telefonické a e-mailové kontakty sú uvedené v záložkách určených pre jednotlivých poskytovateľov údajov do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti.