Vrátiť sa na normálnu verziu

Kontakty

Otázky súvisiace s poskytovaním údajov do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

Telefonické a e-mailové kontakty pre viac informácií sú uvedené v záložkách určených pre jednotlivých poskytovateľov údajov.

 

Otázky súvisiace s legislatívou:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odbor legislatívy, metodológie a vzdelávania

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

e-mail:  olmv@siea.gov.sk

Tel.: 048/414 2656, 048/ 414 2625