Vrátiť sa na normálnu verziu

Kontakty

Otázky súvisiace s monitorovaním energetickej efektívnosti:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti

Rudlovská cesta 53

974 28 Banská Bystrica

 

Telefonické a e-mailové kontakty pre viac informácií sú uvedené v záložkách určených pre jednotlivých poskytovateľov údajov (viď ľavé menu).