Kontakty

Otázky súvisiace s monitorovaním energetickej efektívnosti:

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odbor monitorovania energetickej efektívnosti
Švermova 43
974 04 Banská Bystrica

Kontakty pre obce a VÚC:

spotreba@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka: +421 917 754 661
PhDr. Martina Gašparová: +421 917 524 671
Ing. Jozef Mareš: +421 907 210 884

 

Kontakty pre ústredné orgány štátnej správy:

spotreba@siea.gov.sk

Ing. Ľubomír Straka: +421 917 754 661

PhDr. Martina Gašparová: +421 917 524 671

 

Kontakty pre správcov budov:

Ing. Monika Janotová: +421 918 674 481, monika.janotova@siea.gov.sk

Ing. Miroslava Vajdová: +421 918 763 002, miroslava.vajdova@siea.gov.sk

 

Kontakty pre dobrovoľné dohody:

priemysel@siea.gov.sk

Ing. Ján Gubala: +421 917 662 419

 

Kontakty pre dodávateľov energie (obchodno-energetické spoločnosti) a prevádzkovateľov rozvodových a distribučných sietí:

rozvody@siea.gov.sk

Ing. Jozef Mareš: +421 907 210 884

 

Kontakty pre podpornú energetickú službu (PES) a garantovanú energetickú službu (GES):

es@siea.gov.sk

Ing. Ján Gubala: +421 917 662 419
Ing. Ľubomír Straka: +421 917 754 661

 

Kontakty pre energetické audity:

audit@siea.gov.sk

Ing. Igor Slovík: +421 907 954 072

 

Telefonické a e-mailové kontakty sú taktiež uvedené v záložkách určených pre jednotlivých poskytovateľov údajov do monitorovacieho systému energetickej efektívnosti.