Informácie k Zelenej domácnostiam sa oplatí overovať

Slovenská inovačná a energetická agentúra vyzýva zhotoviteľov, aby dbali na správnosť a korektnosť informácií, ktoré šíria v súvislosti so svojou účasťou na projekte Zelená domácnostiam.

„Všetci oprávnení zhotovitelia projektu Zelená domácnostiam majú rovnaké štandardné možnosti spravovať poukážky prostredníctvom informačného systému. Zároveň majú aj rovnaké povinnosti, ktoré sa zaviazali dodržiavať v zmluve o preplácaní poukážok. V prípade ich porušovania môže byť so zhotoviteľom ukončená zmluva zo strany SIEA, “ zdôraznila generálna riaditeľka agentúry Svetlana Gavorová.

V tejto súvislosti SIEA upozorňuje najmä na časť zmluvy a príslušné usmernenie týkajúce sa informovania a komunikácie. Zhotoviteľ nesmie v rámci reklamy svojich produktov a služieb uvádzať nepravdivé alebo pravdu skresľujúce údaje. Naopak, musí informovať pravdivo v súlade s aktuálnymi podmienkami projektu Zelená domácnostiam. Pri propagácii súvisiacej s jeho účasťou na projekte by mal okrem iného odkázať aj na stránku zelenadomacnostiam.sk, kde sú k dispozícii aktuálne všeobecné podmienky projektu.

SIEA upozorňuje domácnosti, aby nepodliehali nepravdivým tvrdeniam zhotoviteľov, ktorí sľubujú potenciálnym klientom, že všetko „vybavia“ za nich. Informácie z posledných dní zároveň naznačujú, že od domácností boli žiadané pod zámienkou zaslania nezávislej individuálnej ponuky aj detailné informácie o pozemku a požiadavka na osobné údaje. „Takýto postup vyslovene neodporúčame, tieto údaje netreba zasielať neuvážene a už vôbec nie bez zmluvy s konkrétnym registrovaným zhotoviteľom. Vyplnenie žiadosti nie je pre domácnosť vôbec náročné, len si treba vopred s odborníkmi vybrať vhodné zariadenie,“ uviedol riaditeľ odboru komunikácie a medzinárodnej spolupráce SIEA Eduard Jambor.

Predpokladom voľby vhodného riešenia je, že sa odborník bude venovať aj špecifickým požiadavkám domácnosti a tiež overí, či domácnosť spĺňa podmienky získania príspevku. To zvyšuje pravdepodobnosť, že domácnosť poukážku bude môcť využiť a hlavne, že inštalácia bude nielen bezproblémová, ale aj užitočná.

SIEA stále častejšie dostáva aj podnety upozorňujúce na to, že niektorí zhotovitelia prezentujú či už na svojich stránkach alebo aj v médiách zavádzajúce informácie o zariadeniach zaručujúcich úsporu energie a nákladov, ktoré nie je možné v skutočnosti dosiahnuť. Opatrnosť je namieste najmä pri „atraktívnych, jedinečných a bezkonkurenčných“ ponukách. SIEA domácnostiam vyslovene odporúča, aby si nechali vypracovať návrh a ponuku aj od konkurenčných zhotoviteľov a k žiadosti o poukážku pristúpili až vtedy, ak majú naozaj všetky potrebné informácie a sú rozhodnuté pre konkrétne zariadenie. Tvrdenia súvisiace s podmienkami projektu, ale aj výhodami a obmedzeniami druhov zariadení si môžu overiť aj priamo v konzultačnom centre Zelenej domácnostiam alebo v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.