Energetický audit – veľký podnik

 

Podľa § 14 ods. 7 zákona č. 321/2014 Z. z. je veľký podnik povinný poskytnúť prevádzkovateľovi monitorovacieho systému elektronický súbor údajov pre monitorovací systém a súhrnný informačný list najneskôr do 30 dní od vyhotovenia súhrnného informačného listu.

Preferujeme poskytnutie súboru údajov vo formáte xlxs, viď priložený formulár:

 

Súbor údajov pre monitorovací systém.xlxs

Súhrnný informačný list.xlxs

 

Požadované informácie pošlite e-mailom na adresu monitorovanie@siea.gov.sk