Energetické experimenty

Vyskúšajte si s nami, ako veci v prírode skutočne fungujú. Séria našich energetických experimentov vás zasvätí do tajov využitia energie v každodennom živote. 

Naše energetické experimenty existujú aj v tlačenej forme a môžete s nimi pracovať aj priamo vo vašej triede.

Ako si objednať Zakladač Rady tety Ety s Energetickými experimentami?

Tu si môžete jednotlivé experimenty stiahnuť:

1. ŽIŤ ENERGIOU

Potrebujú rastliny pre svoj život energiu zo Slnka?

2. TEPLÉ SVETLO

Produkujú žiarovka a žiarivka rovnaké množstvo tepla?

3. SKROTENÝ VIETOR

Kde pri dome by si postavil veternú turbínu? Je viac vetra vo vyšších polohách?

4. ELEKTRINA A ČISTÝ VZDUCH

Môžeme rozdeliť zmes soli, cukru a korenia pomocou statickej elektriny?

5. SLNEČNÉ TEPLO

Dá sa pomocou slnka zohriať studená voda?

6. SLNEČNÝ DESTILÁTOR

Je možné zo slanej alebo špinavej vody vydestilovať čistú vodu?

7. SMRADĽAVÁ ENERGIA

Je možné vyprodukovať plyn rozkladaním biologického odpadu?

8. ZÁCHRANA ĽADOVEJ KOCKY A TEPLÉHO ČAJU

Ktorý materiál najviac spomalí topenie ľadu a chladnutie čaju?

9. POSTAV SI SVOJU SOPKU

Kadiaľ sa na zemský povrch dostáva pri výbuchu sopky žeravá magma?

10. VODNÁ TURBÍNA

Dokáže prúd vody roztočiť škatuľu od mlieka?

11. CHUTNÁ ELEKTRINA

Môžeme pomocou ovocia alebo zeleniny rozsvietiť žiarovku?

12. NADUTÝ BALÓN

Môžeme nafúknuť balón bez použitia pumpy či úst?

13. REŤAZOVÁ REAKCIA

Dokážeme zastaviť reťazovú reakciu?

14. SLNEČNÝ ČAS

Môžeme pomocou slnka merať čas?

15. POHYBLIVÝ VZDUCH

Pohybuje sa teplý a studený vzduch?

16. DETEKTÍV ELEKTRÓN

Ktorý elektrospotrebič má najvyššiu spotrebu u vás doma alebo v triede?

17. PREMENY ENERGIE

Môžeme zmiešaním dvoch rôznych látok zmeniť ich teplotu?

18. ROPNÁ VEŽA

Dokážeš vytiahnuť rôzne nápoje slamkou vysoko do výšky?

19. ZEMNÝ PLYN

Čo sa stane, ak prederavím rúru, cez ktorú získavam zemný plyn?

20. VÝMENNÍK TEPLA

Dokážeš zmeniť teplotu vody, ktorá prúdi potrubím?

21. PALIVO Z PRACLÍKOV

Potrebuje každé auto rovnaký objem paliva na rovnako dlhý úsek cesty?

22. GENERÁTOR

Dokážeš vyrobiť elektrický prúd pomocou medeného drôtika a magnetu?

23. NEŽELANÉ VETRANIE

Môže prúdiť vzduch okolo okien a dverí aj keď sú zavreté?

24. SÝTENÝ EFEKT

Má oxid uhličitý vplyv na teplotu prostredia?

25. ELEKTROMÁGIA

Môžeš pomocou elektriny priťahovať kovové predmety?

26. KÚZELNÁ AERODYNAMIKA

Dokážeš udržať pingpongovú loptičku „na zapnutom féne“ a prechádzať sa s ňou po miestnosti?

27. BALÓNOVÁ RAKETA

Má na let balóna vplyv jeho veľkosť alebo veľkosť jeho otvoru?

28. SILA VODY

Dokážeš pomocou prúdu vody vytiahnuť kovovú maticu o niekoľko centimetrov nahor?

29. SILA VETRA

Je prúd vzduchu z fénu dostatočne silný na to, aby pomocou zostrojenej veternej veže vytiahol závažie?

30. VODÍKOVÁ DOPRAVA

Je možné z vody získať elektrinu?