Schémy zapojenia energetických zariadení

Séria schém zapojenia energetických zariadení umožňuje porovnať základné komponenty a slúži tiež ako názorná pomôcka pre vysvetlenie princípov fungovania jednotlivých systémov.

 

Schémy sme pripravili v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU. K dispozícii sú bezplatne. Pri ich využívaní je však nutné dodržať zákonné ustanovenia a postupovať v zmysle zverejnených Podmienok používania internetovej stránky ... Pri preberaní materiálov je vždy nutné uviesť zdroj v tvare – SIEA, www.zitenergiou.sk, v prípade preberania v elektronických médiách aj aktívny prelink na stránku poradenstva. Pre potreby škôl a vzdelávacích zariadení sme pripravili aj tlačené verzie schém vo formáte A3 a A4. O tlačené verzie schém je možné požiadať v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU.

Fotovoltické panely

1_f_on_grid.jpg 2_f_off_grid1.jpg 3_f_off_grid2.jpg 4_f_off_grid3.jpg

Tepelné čerpadlá

10_tc_vz_vo.jpg 11_tc_vz_vo_akumulacia.jpg 12_tc_z_vo_zem_kolektor.jpg 13_tc_z_vo_ze_kolekt_akumulacia.jpg 14_tc_z_vo_vrt.jpg 15_tc_z_vo_vrt_akumulacia.jpg

Slnečné kolektory

6_sk_podp_vykurovania.jpg 7_sk_ohrev_vody.jpg

Zdroje na biomasu

 

16_b_drevospynujuci.jpg 17_b_pelety.jpg 18_b_stiepka.jpg

Veterná turbína

 

5_vt.jpg

Kondenzačný kotol

 

19_kk_vrst_zasobnik.jpg 20_kk_exter_zasobnik.jpg

 

 

Vydané Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci projektu odborného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, máj 2018

 

Financované z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného prostredia. Pre potreby škôl a vzdelávacích zariadení sú schémy k dispozícii v poradenských centrách ŽIŤ ENERGIOU. Ak máte záujem o vytlačené schémy, môžete o ne požiadať  na bezplatnej linke 0800 199 399 alebo mailom. Publikovať časti textu alebo fotografie z materiálov súvisiacich s bezplatným energetickým poradenstvom možno v zmysle  Podmienky používania internetovej stránky .. iba so súhlasom SIEA a uvedením zdroja v tvare Zdroj: SIEA, www.zitenergiou.sk.