Vrátiť sa na normálnu verziu

Aktuálne zo škôl

O ďalších aktivitách pripravených pre školy budeme informovať  už v rámci pokračovania projektu ŽIT ENERGIOU, ktoré intenzívne pripravujeme. 

Posledný májový piatok zorganizovala Slovenská inovačná a energetická agentúra podujatie venované tým najmenším, pretože ich 1. júna čaká oslava Medzinárodného dňa detí. V rámci projektu Žiť energiou pripravili naši zamestnanci deťom pútavý súťažný program zameraný predovšetkým na zvyšovanie ich povedomia o šetrení a zaobchádzaní s energiou.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna dedina s názvom Slatina nad Bebravou. V nej, v utorok, 9. júla 2013, pracovníci SIEA premenili vonkajšie priestory školy na veľkú energetickú rozprávku a pozvali deti na lov energetického pokladu.

Celoročná spolupráca so žiakmi 9. ročníka Základnej školy  Trieda SNP 20 v Banskej Bystrici vyvrcholila vyhlásením súťaže „Postav si svoj nízkoenergetický dom“. V nej mali žiaci vytvoriť model nízkoenergetického domu z ľubovoľného materiálu a počas vyhodnotenia svoj dom odprezentovať.

Svetový deň vody sme strávili so žiakmi základnej školy v Želiezovciach.

V stredu 20. februára Klub detí v Banskej Bystrici odštartoval novú aktivitu venovanú predovšetkým žiakom štvrtého ročníka základnej školy. Je ňou hodinové interaktívne podujatie zamerané na objavovanie elektriny s dôrazom na bezpečnosť pri práci s ňou v súlade s učebnými osnovami Prírodovedy pre 4. ročník ZŠ.

O vzdelávacie materiály, ktoré SIEA pripravila pre žiakov v rámci projektu bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU, doteraz prejavilo záujem 52 škôl. Pracovníci agentúry ich postupne navštevujú.

Už ste niekedy videli, ako proti sebe vo vedomostnej súťaži súperia napr. žiarovka a sporák? Ani my nie a tak sme počas školských polročných prázdnin dňa 1. 2. 2013 v našom Klube detí zorganizovali 1. ročník Energetického karnevalu pre deti našich zamestnancov.

Prvá škola, ktorú v roku 2013 navštívil náš tím ŽIŤ ENERGIOU bola ZŠ na Koperníkovej ulici v Hlohovci.

“Ho, ho, ho!”, už tradične každý rok 6. decembra zavíta medzi deti Mikuláš. Tie sa na jeho návštevu tešia a s napätím ho očakávajú. Samozrejme, že nemohol chýbať ani v Klube detí na Rudlovskej ceste 53 v Banskej Bystrici.

 

Na základe úspešnej spolupráce v letnom tábore nás oslovilo združenie BIOMASA, aby sme sa podieľali na programe ich konferencie. Dňa 29.11. 2012 sme si v kongresovej sále v sídle Žilinského samosprávneho kraja pripravili program pre študentov stredných škôl v rámci konferencie BIOMASA o obnoviteľných zdrojoch

Svetový deň pozdravov (21. 11.) vyzdvihuje predovšetkým potrebu osobného kontaktu pre správny rozvoj ľudskej osobnosti . My sme tento deň strávili na základnej škole Na Dolinách v Trenčíne, kde sme okrem osobného kontaktu venovali deťom aj úsmevy a zaujímavé poznatky z oblasti energetiky.

 

O tom, že naše podujatie deťom naozaj chutí, sme sa na vlastné oči presvedčili na súkromnej základnej škole FUTURUM v Trenčíne.

 

 

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku (5. – 9.11.2012) sme 7. november strávili so žiakmi základnej školy v Slatine nad Bebravou.

 

 

 

Žiaci II. stupňa základnej školy v Lipovciach absolvovali počas Dňa otvorených dverí “minikurz” efektívneho využívania energie v praxi.

 

 

 

Mrazivé októbrové ráno robilo všetko preto, aby človeku zamrzol úsmev na perách. To ale v tento deň nebolo nikomu dovolené. 5. október je totiž Svetovým dňom úsmevu. Je určený na dobré skutky, dobrú náladu a na pochopenie sily úsmevu, ktorý robí naše dni krajšími.

 

Slalom pomedzi padajúce jablká mohol byť tiež jednou z energetických disciplín v slnkom zaliatej záhrade základnej školy SNP v Banskej Bystrici. Pohľad na obsypané jablone v nás, energetikoch, hneď vyvolal predstavy Newtona ležiaceho pod stromom a rozmýšľajúceho nad zákonom príťažlivosti.

 

SIEA zorganizovala počas prázdnin pre deti v letných táboroch atraktívny program súvisiaci s rôznymi druhmi energie. Pod vedením skúsených špecialistov spoznalo energetické zákonitosti vyše 300 detí v rámci viacerých súťažných disciplín.

 

Žiaci základných, stredných, ale aj študenti vysokej školy sa zapojili do 2. ročníka Maratónu energetickej efektívnosti, ktorý SIEA zorganizovala 15. – 22. 6. 2012 v rámci Európskeho týždňa udržateľnej energie 2012.